СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Иновативни и интелигентни решения правят сградата енергийно ефективна

Арх. Радомир Серафимов, Ателие Серафимов Архитекти

Иновативни и интелигентни решения правят сградата енергийно ефективна

Арх. Серафимов, енергийна ефективност на сградата отдавна се превърна в задължителен елемент на всеки съвременен проект. Какво съдържание влагате вие когато проектирате нова сграда?
Няколко сгради по наш проект са сертифицирани със системите LEED - първият в света метод за измерване на въздействието на сградите върху околната среда: Офис сграда „София ОФИС ЦЕНТЪР“ - Сграда на годината 2020 в категория Сгради с елементи на зелена архитектура и иновации Пoлигpaфия Oфиc Цeнтъp Фaзa 1, пoлyчи cepтификaт LЕЕD Gоld в кaтeгopия „Упpaвлeниe и пoддъpжкa“ зa вeчe пocтpoeнa cгpaдa и е eдинcтвeнaтa peнoвиpaнa cгpaдa в Coфия c тoлкoвa виcoкa cтeпeн - LЕЕD Gоld. При проектирането на новите офис сгради се залага изграждане на фотоволтаични полета на покрива на сградите. Това допринася до намаляване на нуждите от външно захранване и намалява производствените разходи. Използването на иновативни решения, допълнено с интелигентни системи за управление води до значително намаляване на експлоатационните разходи. Tакива системи за управление на ОВК инсталации включително и осветление са реализирани в много от нашите обекти, както офиси, така и производства. Тези системи поддържат параметрите на микроклимата в рамките на работните часове и премахват възможността от претопляне или преохлаждане на помещенията. С това се реализира икономия от разхода на енергоносители. Една от най големите такива системи е тази на МБТ София - заводът за преработка на отпадъци, преработка на RDF материали и превръщането им в брикети. Системата за управление на производството и тази за поддържане на микроклимата е обединена в обща Skada, даваща възможност за пълен контрол над процесите в комплекса. Иновациите в системните фасадни производители са също предимно по отношение на енергийната ефективност, което е похвално и вдъхновяващо. Развиват се и технологичните възможности за производство и монтаж, технологиите за изпълнение и експлоатация. Фасадният инженеринг е понастоящем неизменна част от всеки проект.

Как информационните технологии улесняват работата на архитекта за реализация на творческите идеи?
В работата и организацията на работния процес на Ателие Серафимов Архитекти са заложени програмните продукти на GRAPHISOFT- ArchiCAD®. Използвайки технологията Teamwork, нашият екип има възможността да работи едновременно върху няколко аспекта на един проект и всички членове на екипа са в течение с развитието му. Създавайки тримерни виртуални модели - цялата необходима документация и изображения се извличат автоматично. Иновативните възможности на 3D документите позволяват да се използва различни 3D изгледи на модела, като основа за създаване на документ, в който се добавят размери, анотации или допълнителни 2D елементи. BIM/MEP технологията също са част от практиката ни. BIM представлява цялостна триизмерна векторна информация за всички съставни елементи на сградата - конструкции, инсталации и архитектура: дименсии, количества, трасета и суперпозиция. MEP - електронен Инсталационен Модел на сградата е елемент от BIM. Съществена част от процеса на проектиране е съгласуването на всички инженерни специалности, което става лесно и бързо с GRAPHISOFT MEP Modeler. Този продукт позволява създаването и редактирането на (ОВиК, ВиК и електроинсталации) и се прилага при всеки един наш проект. Програмният продукт EcoDesigner позволява изследването за енергийна ефективност на сградите като оценява тяхната екологосъобразност от началните фази на проектиране до детайлната разработка на етап технически и работен проект. Той дава възможност за адекватна оценка на проекта по отношение на въздействието на Околната среда и Икономичност на разходите по време на експлоатация.РекламаПрелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама