СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Синерджи Тауър е първата висока сграда в България с фотоволтаичен парк на покрива

арх. Ангел Захариев, А и А Архитекти

Синерджи Тауър е първата висока сграда в България с фотоволтаичен парк на покрива

Уважаеми арх. Захариев, Синерджи Тауър – София не е първата сграда в портфолито на А и А Архитекти с LEED сертификат. С какво тази многофункционална сграда се различава от досегашните ви проекти?
Синерджи Тауър е иновативен проект, като при него са комбинирани някои решения за устойчиво строителство, които се прилагат за първи път в България. Целта беше да се създаде технологична офисна сграда, която да покаже, че е възможно да се постигне по-високо ниво на устойчивост чрез подходящо използване на достъпни съвременни технологии. Локацията също изискваше този подход - Синерджи Тауър е най-голямата и най-видимата сграда в София Тех Парк и съответно трябваше да пресъздаде духа на технологичния парк. Фотоволтаичният парк на покрива на сградата е интегриран в архитектурата, като е превърнат в основен композиционен елемент в облика на сградата. Скосените линии на покрива образуват благоприятни повърхнини за производство на електричество и в същото време създават характерния силует на Синерджи Тауър. Друг важен елемент от образа на сградата са външните щори. Те ще бъдат централно управлявани в зависимост от позицията на слънцето. Променливата позиция на щорите ще променя образа на сградата в различните часове в денонощието. Именно тази комбинация между архитектура и технологии отличава Синерджи Тауър от повечето офисни сгради.

Бихте ли ни „разходили“ из модерния бизнес център?
Синерджи Тауър е разположена в западния край на София Тех Парк до централния вход на комплекса. Сградата има общо 16 офисни етажа. До средата на сградата, офисните етажи са с голяма площ, а след 9-и етаж те се свиват и площта на етажите намалява. Така се постига разнообразие в площта на предлаганите офиси. За постигане на по-голяма визуална стройност на сградата, композиционно тя е разделена на два свързани по-между си обема, стъпили върху колонада. Партерният етаж е отдръпнат навътре зад колонадата и така се образуват покрити пространства около сградата, като буфер между външната среда и вътрешното пространство. Партерният етаж е висок, съответстващ на мащаба на високата 80м сграда. Входовете са предвидени от три страни към алеите в тех-парка и водят до просторното фоайе. На партера са разположени още заведение за хранене и зона с търговски обекти. Сградата има две нива подземни паркинги. Достъпът между подземните нива и партера е чрез ескалатори, а до офисните етажи е чрез 12 високоскоростни асансьори.

Кои са иновативните сградни решенията, които за първи път могат да се видят именно тук? Кои са дoпълнитeлните решения, които превръщат Синерджи Тауър – София в „зeлeнa" cграда?
Синерджи Тауър е първата висока сграда в България с фотоволтаичен парк на покрива. Също така, това е и най-големият фотоволтаичен парк в офисна сграда в България. Той ще произвежда зелена енергия за собствено ползване със значим принос в енергийния баланс на сградата. Синержи Тауър е и първата висока сграда в България с външни щори. От години външните щори са познати в офисните сгради, но досега не бяха прилагани във високи сгради. Те са най-ефективното решение за намаляване на консумацията на енергия през летните месеци, но съществува риск от повреждане при силни ветрове. Затова, в Синерджи Тауър използваме ламели с повишена коравина и редица сензори, които отчитат скоростта на вятъра в различните зони на фасадата, така че щорите да се прибират локално, ако има риск от повреда.

Съгласно завишените изисквания на София Тех Парк за качеството на средата, всички покриви, които не са заети с технически инсталации са озеленени, дъждовната вода се събира за поливане, към сградата са облагородени обширни паркови пространства, техническата инфраструктура е интегрирана с инфраструктурата на парка.

Няма как, да не Ви попитам по какъв начин сте отговорили на завишените очаквания на ползвателите за здpaвocлoвнa paбoтнa cpeдa?
Още преди да се разрази пандемията от COVID-19, в сградата бяха замислени решения за повишаване на комфорта и постигане на по-здравословна среда. Например, по цялата фасада има отваряеми прозорци, външните щори намаляват използването на климатиците, съответно хората в сградата ще имат по-малко оплаквания, че им е студено или че им духа от климатиците, голямата светла височина на етажите дава по-голям обем въздух в помещенията и създава усещане за простор в офисите. С развитието на пандемията се добавиха решения за пречистване и дезинфекция, както и за разделяне на потоците и увеличаване на дистанцията между хората, така че сградата да се адаптира към пандемичните ограничения.

Изборът на партньори и решения е изключително важен за реализацията на един толкова иновативен проект. Бихте ли казали какви са основните принципи, които следвате?
При реализацията на този проект са приложени стандартизирани процеси, практикувани в изграждането на мащабни проекти по света. Проектантите проучваме възможните технологии, които могат да се приложат в сградата, след одобрение от възложителя ги интегрираме в проекта, заедно с проект-мениджърът изготвяме търговски спецификации и след това проект мениджъра провежда търгове за избор на изпълнители и се избират такива, които предлагат най-добрите условия. След това, всеки влаган продукт или материал минава през подробен процес на одобрение и контрол на изпълнението. Разбира се, в процеса на работа се налагат промени и адаптиране към ситуации, като например, първоначално предвиждахме в проекта фотоволатаици интегрирани във фасадaта на сградата, но след обстоен анализ се доказа, че добивът на енергия няма да е ефективен и инвестицията не се оправдава, и тогава взехме решение, че вместо да увеличим добива на енергия ще инвестираме в намаляване на консумацията на енергия, и така се стигна до решението с външните щори.РекламаПрелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама