СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Училище Дени Дидрò - екологична сграда като инструмент за преподаване

Камелия Минева, от Управителния съвет на училище Дени Дидро

Училище Дени Дидрò - екологична сграда като инструмент за преподаване

Като начало на нашия разговор, бихте ли представили накратко визията и проекта, свързани със създаването на училище Дени Дидрò?
Създаването на училище Дени Дидрò е инициатива, която отразява стремежа на ПроКредит за образование в близост до природата. Вярваме, че всяко дете иска да опознае и изследва света, затова ние трябва да подкрепим и развием това любопитство. Искаме да осигурим разнообразна, спокойна и творческа атмосфера, в която децата имат свободата да се обогатяват с нови знания и умения, да откриват и развиват своите интереси и таланти, да растат с уважение и грижа за хората и природата. Точно затова сме избрали и училището да бъде построено в гр. Банкя, на място където децата ще растат на чист въздух, ще прекарват време в учене на открито и изследват естествената среда.

В проекта са заложените значими съвременни концепции за енергийна ефективност, екологичност и опазване на околната среда. Бихте ли разказали по-подробно за тяхната техническа реализация?
Новопостроената сграда е изцяло съобразена със съвременните изисквания за енергийна ефективност. При изграждането са използвани само естествени материали, издържана е в естествен архитектурен стил - дърво, камък и стъкло. Има изградена озонираща система, която намалява отделянето на въглеродни емисии. На покрива са инсталирани фотоволтаична централа за производство на електроенергия, покриваща до 40% от потреблението на електроенергия, както и слънчеви колектори, които ще покриват нуждите от топла вода. Вентилацията на фасадата, заедно с топлоизолационния пакет осигуряват целогодишното поддържането на комфортна вътрешна температура в просторните стаи. Сградите са оборудвани с енергийно ефективни асансьори, консумиращи до 40% по-малко енергия, и устойчива дървена настилка, а за изработването на мебелите е използвано рециклирано дърво. Поливната система работи със събрана дъждовна вода, а в сухите месеци - със сондажна. Всичко това се управлява от система за интелигентно управление на сгради и се осъществява пълен контрол и оптимизация на производството и потреблението на електроенергия. Училище Дени Дидрò е посланик на опазването на природата и околната среда - без пластмаса, в подкрепа на разделно изхвърляне и рециклиране.

В продължение на това, как бихте коментирали предизвикателствата и възможностите пред един енергоефективен и екологичен проект?
Разбира се, няма как без предизвикателства в такъв голям и същевременно екологичен проект. За пример мога да посоча, че по време на строежа на училището няма нито едно унищожено дърво. Всички дървета на територията са спасени, преместени и засадени на друго място в двора на училището. Що се касае до енергоефективната сграда и всички такива приложени решения, всички те дават пример как трябва да се мисли дългосрочно и да се обръща внимание на всички възможности за спестяване на енергия, вода или други ресурси, като същевременно се осигурява пълен комфорт за децата, които учат в това училище.

Вашите ученици са бъдещи ръководители и професионалисти. Как мислите, че учебният процес и средата в училището ще се отразят върху формирането на техния професионален и обществен облик?
Живеем в един все по-динамичен и променящ се свят на глобализация, технологии и наука, и много трудно можем да посочим кои ще са професиите на бъдещето. Това, което се стремим е да подготвим децата за всеки аспект на живота. Искаме да изградим у тях една успешната комбинация от знания, умения и лични ценности, които ще определят техните нагласи, избори, постъпки и отношение към хората.

Наясно сме, че информацията, научена в училище, може бързо да стане неизползваема, но това няма как да се случи с придобитите умения по време на обучението. Искаме децата да бъдат отворени за учене през целия живот, да бъдат гъвкави и адаптивни към промените, които им предстоят, да мислят глобално и стратегически. Важно е да придобият уменията за правилно управление на времето, да могат да работят в екип, да вземат самостоятелни решения и да стоят твърдо зад тях. Трябва да бъдат отговорни и да осъзнават, че всяко тяхно действие и бездействие вреди или помага на природата, част от която е човекът.

„Най-щастливи са тези хора, които носят щастие на другите“ е една от известните мисли на Дени Дидрò. В тази връзка и като заключение, как според Вас екологичната ангажираност прави хората щастливи и разпространители на тези идея?
Опазването на околната среда е част от визията на училището. Средата, в която израстват децата, е определяща за възпитанието им като устойчиво мислещи, екологично съзнателни хора. В съответствие с личните убеждения на Дидрò, ценност, която високо ценим, е социалната отговорност. Искаме да споделим този възглед с учениците чрез нашето отношение към природата и хората, както и чрез техния собствен принос към нея. Чрез активното си участие в инициативи, свързани с устойчивото развитие на общността и опазването на природата, заедно с получените цялостни знания за околната среда, децата ще изградят силно чувство на уважение към нея и стимул за намаляване на вредите върху нея. Ако децата се чувстват щастливи в това, което правят и с личният пример, който дават, тогава всички ние, родители, учители също ще бъдем щастливи и ще продължим да вървим в тази посока.РекламаПрелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама