СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIX, брой 7, 2022

Система за отопление и битова гореща вода HEETEX на Тинотех

Система за отопление и битова гореща вода HEETEX на Тинотех

Резултатите от приложението на системата за отопление и битова гореща вода (БГВ) HEETEX показват четири пъти по-ниски сметки за ток. Използването й през този отоплителен сезон отново доказа способността й да осигури и в условията на студената зима денонощно отопление и БГВ.
Нещо повече - много от клиентите на модела ЕСО2 я използваха тази зима не само за затопляне на вода за битови нужди, но и за отопление на жилището. Изграждането на нискотемпературна вътрешна отоплителна инсталация, подходящ избор на система HEETEX и бойлер със серпентина, са достатъчни, за да може сметките на ток за отопление и БГВ да намалеят до 4 пъти.
По време на пролетното изложение Трите Ключа жителите на Варна имаха възможността да се убедят на живо в способността на слънчевите термодинамични панели и прилежащата им термопомпа да произвеждат гореща вода денонощно. Беше показана действаща система и посетителите видяха как с помощта на 400-800W ел. енергия системата може да се загрее гореща вода с температура над 60oC.
За целта, в зависимост от околните условия системата рабои между 2 и 10 часа за да затопли до 300 литра в денонощие за ЕСО1 и до 500 литра за ЕСО2.
Така например, ако нуждите на домакинството (50 литра на човек за денонощие) са по-малки и се избере ЕСО2, излишната мощност може да се използва за отопление на помещение с помощта на конвектор, водно подово отопление или радиатор с повишена площ.
Реклама