СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 2, 2021

Опитът на DCP в системите за поправка на бетон в нов продуктов каталог

Опитът на DCP в системите за поправка на бетон в нов продуктов каталог

"Едни от най-често задаваните въпроси, които получават специалистите на DCP, са свързани с ремонт и възстановяване на стоманобетонни елементи и конструкции.Забелязва се ясна тенденция тези репарации да се неглижират за сметка на повърхностно замаскиране на проблема, най-често извършвано от непрофесионалисти и с крайно неподходящи за това материали. Резултатите са кратък живот на покритията, още по-голямо увреждане на конструкциите и в крайна сметка недоволни строители, инвеститори и крайни клиенти.
Това провокира DCP - една английска компания с над 90 годишен опит в разработката на специализирани продукти, да съберем в едно издание целия си опит и да предложим готови, изпитани и работещи системи за репарация. Постарали сме се това издание да е на достъпен език, за да обслужи не само инженер-конструкторите и специалистите, но и максимално широк кръг изпълнители.
В "Специализирани материали и системи за проекти" могат да бъдат намерени добре подредени и илюстрирани цялостни решения за обработка на армировката, възстановяване на структурната здравина и не на последно място за постигане на висока естетика на ремонтираните участъци.
Всичко необходими инструкции, както и технически данни на предложените продукти." - информираха от компанията.Реклама