СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIX, брой 7, 2022

Платформа на Layher за ремонт на окачения таван на зала Конгресна във Варна

Платформа на Layher за ремонт на окачения таван на зала Конгресна във Варна

Дългогодишният клиент и партньор на фирма Layher - Стройрент, монтира работна платформа за ремонт на окачения таван на зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна. За много кратки срокове беше изградена конструкция от скеле с обем повече от 60 хил. м3 и тегло над 120 тона.
Конструкцията е изпълнена от модулната система Allround и отговаря на изискванията за товароносимост на работната площадка от 200 кг на м2. След завършването на ремонта капацитетът на зала Конгресна в ДКС ще бъде увеличен от 3000 на 5000 места. Ще бъдат преустроени всички инсталации на съоръжението, както и цялостната вътрешна инфраструктура, която е силно амортизирана.
Повече от 70 години Layher олицетворява философията на марката. По-бързо, по-безопасно, по-лесно и с повече възможности: качества, с които ние помагаме за конкурентоспособността на нашите клиенти в дългосрочен план. С иновационните системи и решения, Layher прави работата на скелето по-удобна, по-икономична и по-сигурна.
Реклама