ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

Помпи

особености и приложение

Помпите са съществена част в системите за водоснабдяване, канализацията, пречистването на води, климатизацията и промишлеността. Изобщо, във всяка една система, в която се налага движение на флуиди, за да функционира, има помпа.
На пазара се предлагат най-разнообразни помпи в зависимост от различни параметри. Според принципа на действие, например, са центробежни, вихрови, електромагнитни, бутални, ротационни, високонапорни. Според това каква е конструкцията им, биват турбо-лопаткови, зъбчати, винтови. Разположението им в определен асистема ги разделя на потопяеми, наземни, хоризонтални, вертикални. А според предназначението си са за одоснабдяване и отводняване, за сондажни кладенци, дренажни, канализационни, дозиращи, за поливане, за фонтани, промишлени и др.


В настоящата статия, която е обзорна, направена с фирмени материали, Ви представяме предлаганите на пазара продукти. Ще се спрем на техническите харектеристики на някои модели помпи, ще разгледаме приложението и особеностите им на работа.

Сухо монтирани помпи Sulzer ABS за отпадъчни води от Кселекс
Кселекс е представител на помпите с марка Sulzer ABS за България. В настоящия материал ще представим характеристиките на серията помпи AFC. Серията за сухо монтирани помпи AFC са направени специално за пречиствателни станции за отпадъчни води и имат множество приложения. Предназначени са за общински станции, индустриални обекти, търговски обекти, сгради и частни имоти.

Помпите от серията разполагат с мотор IEC от 3 до 22 kW, с въздушно охлаждане. Могат да бъдат монтирани както хоризонтално, така и вертикално.

Използването на помпа от серията AFC има следните предимства: сухо монтиране; помпите отговарят на стандарта EN 12050-1; не съществува риск от заразяване по време на работа; няма нужда от влизане в опасни помпени шахти, където би се намирало съоръжението; дизайнът на помпите позволява лесно махане на мотора без да се изключва помпата от тръбопровода; използва се стандартен IEC мотор с въздушно охлаждане.

Основните приложения на помпите от серията AFC са: търговски, промишлени и общински обекти, където има високи изисквания за надеждно и икономично изпомпване на чиста вода, замърсени отпадъчни води и тежко замърсени отпадъчни води, съдържащи твърди вещества, фекалии и утайки.

Помпите имат специален дизайн, благодарение на който има следните технически особености: мотор, който лесно се отстранява от помпата при необходимост; възможност за избор при инсталирането в зависимост от обекта – хоризонтално или вертикално монтиране; помпата не се нуждае от масло; постоянен мониторинг; опция EX (ATEX); до 100 000 часа живот на лагерите; двойно механично уплътнение.

Преносими потопяеми шламови помпи от Сигма България
Преносимите потопяеми шламови помпи, производство на Комбинати Sigma - Чешка република, от серията KDFU, са предназначени за пренос на замърсени води, съдържащи шлам, пясък, чакъл и други абразивни вещества. Допустим диапазон pH на течността от 5 до 7,5. Те намират широко приложение в строителната промишленост, мелиорации, отстраняване на последствия от наводнения.

Помпите се използват за работа във вертикално работно положение, но могат да работят също и в хоризонтално положение. При необходимост от удвояване на напора Н, съответстващ на подаването на помпата, при помпите 80-KDFU може да се използва така нареченото каскадно включване, което се състои от две помпи, съединени помежду си с помощта на шланг.

Напълно ремонтируеми, помпите от тази серия работят в непрекъснат режим изключително дълги периоди от време без да се налага допълнително обслужване и външна намеса.

От гледна точка на защита от спад на електрическия ток потопяемата шламова установка от тип KDFU се явява потребител от Клас I.

Дробилкитe Монстер от Химкомплект-Инженеринг
При проблеми с канализационните съоръжения в помпени станции, шахти, в процеса на преработка на първични утайки изниква необходимостта от дробилка.

Какви са предимствата на дробилките Монстер? От една страна те са успешно решение за целия технологичен процес на пречистване: раздробявайки твърдите и влакнести отпадъци, дробилката предпазва помпите от блокиране и канализацията от запушване; успешно замества решетки в дълбоки шахти и улеснява експлоатацията на помпите; една дробилка може да обслужва няколко помпи; в редица случаи решението дробилка и помпа е по-надеждно и ефективно, отколкото помпа с допълнителен раздробяващ ефект; намаляват авариите с помпите и се удължава експлоатацията им; съдействат за отстраняване на миризмите в съоръженията, използването на дробилка води и до намаляване на показателя БПК5 при заустване на отпадъчните води.

От друга страна – осигуряват по-ефективни експлоатационни разходи: една дробилка замества решетка и намалява разходите за поддръжка на помпи, центрофуги и биореактори; намаляват работното време на оператора за поддръжка; енергийно икономични са; намаляват транспортните разходи за депониране на отпадъци.

Дробилките от фамилията Монстер на английския производител JWC International, с дистрибутор Химкомплект-Инеженеринг, намират вече своето място в успешната експлоатация на редица нови проекти от ВиК сектора в България.

БГ Терм предлага продукти и решения на Grundfos
Продуктовата гама обхваща широк спектър от помпи за различни приложения в битови инсталации, сградни инсталации, индустриални процеси, пречиствателни станции за отпадни води, дълбоки сондажи, хранително-вкусова промишленост, противопожарна защита, дезинфектиращи системи за питейни води.

През 2013 г. влезе в сила новата европейска директива за ефективност на електрически продукти (ЕДЕЕП), към които спадат и циркулационните помпи за битово приложение за сградни инсталации. Цялата гама циркулационни помпи поетапно се актуализира, така че да посрещне новите изисквания за ефективност.

Типичен представител на помпа за битова циркулация е новата UPS 2, наследник на добре известната UPS. Новата помпа е с вграден електронен блок, който позволява помпата да има променливи обороти и винаги да е максимално ефективна независимо от променливата система, в която е инсталирана. По-големите представители на циркулационните помпи за битово ползване и за сградни инсталации са новите Magna 1 и Magna 3, отговарящи на изискванията на ЕДЕЕП.

Със своята върхова ефективност, богата продуктова гама и вградени комуникационни възможности, плюс функционалности Magna 3 е идеален избор за инженери и поръчители, разработващи високопроизводителни системи за сгради. Тази помпа е подходяща едновременно за отоплителни и охладителни системи, което я прави очевиден избор за почти всяка сградна инсталация – стара или нова. Magna 3 е помпа без изисквания за поддръжка и с изключително ниски разходи за цикъл живот. Помпата се характеризира с интегриран контролер, контролен панел с TFT дисплей, вградени датчик за диференциално налягане и температура, Autoadapt, Flowadapt и Flowlimit, контрол с пропорционално налягане, контрол с константно налягане, контрол с константна температура, работа с константна крива, работа с макс. или мин. крива, автоматичен нощен режим, без нужда от външна защита на електродвигателя.

Дозиращи и транспортиращи помпи от Вентех
В съвременната индустрия широко приложение намират мембранните помпи, обособени в два големи раздела, различаващи се по конструкцията им – дозиращи и транспортиращи.

Вентех предлага на българския пазар и двете основни конструктивни групи помпи, като транспортиращите мембранни помпи са от вида с пневматично задвижване на италианския производител Dеbem. Основното им приложение, видно от наименованието им, е за пренос на течности. Като цяло този тип помпи са лесни за инсталиране, високоефективни, дълготрайни и надеждни и със сравнително малки размери. Като недостатък, може да се отчета фактът, че изходящият поток е с пулсации, които е възможно да се изгладят с подходящи демпфери, ако това е необходимо в технологичния процес.

Поради специфичната си конструкция като цяло, и на мембраните в частност, като основен елемент предаващ енергията към транспортирания продукт, тези помпи са особено удачни за транспортиране на абразивни, относително вискозни и агресивни течности, например, шликер, глазура, смоли, киселини и други подобни. Поради тази причина мембранните пневматични помпи намират широко приложение в различни производства и индустрии - химическа, текстилна, хранително-вкусова, керамична, галваническа, добив и преработка на нефт, бои, биогорива и много други.

В някои приложения, например в хранително-вкусовата и козметичната индустрия, към използваните помпи има специфични изисквания, наложени от хигиенни съображения, например липса на „мъртви“ зони, механично полиране на повърхностите в контакт с продуктите, възможност за лесен и бърз демонтаж с цел почистване и дезинфекция и други подобни. Поради тази причини, помпите използвани в тези производства е необходимо да са сертифицирани по FDA. Точно такава сертификация имат пневматичните помпи от сериите Foodboxer и Saniboxer.

Гамата на представяните от Вентех мембранни пневматични помпи включва помпи с дебит от 5 до 900 л/мин. с присъединителни размери от 1/4“ до 3“ и възможен напор от 5 до 65м ВСт, в зависимост от налягането на захранващия сгъстен въздух. Максималният диаметър на частиците, които могат да преминат през този тип помпи, е до 10mm.

Наборът от възможни материали за основните елементи на помпите – PP, PTFE, PVDF, SS, AL, Hytrel, Santopren и т.н., заедно с широката гама типоразмери, правят производствената програма на Debem широко поле с възможни комбинации, от които квалифицираните и обучени инженери на Вентех избират за клиентите си възможно най-добрата за всяко конкретно приложение.

Помпени системи от П и М Груп
П и М Груп предлага продукти, базирани на нови икономически изгодни решения:

Хидросистеми тип Hydro МРС CR за постоянно налягане с честотно регулиране на двигателите, реализиращо динамично настройване на скоростта на помпите (а от там и на консумираната мощност) като функция от текущото потребление. Производителността на системата като цяло се адаптира към потреблението чрез вкл./изкл. на необходимия брой помпи и чрез паралелно управление на работните помпи. Системите се състоят от по две до шест вертикални многостъпални помпи CR, табло за управление Control MPC с интелигентно микропроцесорно управление от нов тип с вграден PID регулатор, което осъществява контрол с постоянно налягане, автоматично превключване и приоритет на помпите, функция за автоматичен тест, с цел да се предотврати блокиране на неработещите помпи, независимо конфигуриране на цифровите входове и изходи, функции за следене (мониторинг) на системата.

Енергоспестяващи технологии в ел. двигателите на помпите - чрез новите енергийни класове IE3, IE4 и икономичния мотор на GRUNDFOS, т. нар. „Saver" - с ротор постоянен магнит и развъртане на 60 Hz, се постигат параметри по-високи от изискваните за IE4. По този начин клиентът реализира икономии в себестойността на единица произведена продукция.

Нови решения за дистанционен контрол и мониторинг на помпеното оборудване, включително през мобилния телефон. Възможност да се следи и анализира поведението на системата, а от там да се оптимизират агрегати, мощности и системата като цяло.

Помпени системи за дренажни и отпадни води, тръбни разводки с автокуплиращи механизми, спирателна и отсекателна арматура. Измервателната и контролната апаратура, която управлява системата, включва набор от ултразвукови сензори, хидростатични и механични датчици за ниво и др. методи за регулиране на обема вода в отделните типове резервоари. Възможностите за стартиране и работа на подобни системи са различни - чрез софт-стартери, честотни регулатори, DOL/SD. Процесите могат да бъдат управлявани дистанционно през кабелна LAN, wireless GSM/GPRS мрежа или локално чрез оператор. Отворена е възможността за свързване към SCADA или BMS система, осигуряващи допълнителни опции за наблюдение и контрол на съоръженията. Помпите в тези системи са с оптимизирани профили на работното колело, с което се постига по-висок КПД и съответно икономии в пречиствателните сектори и съоръжения.

Помпи за различни приложения от Адара Инженеринг
Фирма Адара Инженеринг е официален представител за България на европейския лидер на вакуум-помпи и системи - немската фирма Busch. Продуктите, произвеждани от Busch, са предназначени за създаване и поддържане на индустриален /груб и фин/ вакуум. Помпите са с различни конструкции: маслени, с воден пръстен, палцеви, лобови, въздуходувки, сухи, и намират приложение в хранително-вкусовата, печатарската, химическата, фармацевтичната, металургичната, дървопреработвателната, текстилната, керамичната, пивоварната промишленост. Освен това помпите на Busch се използват като елементи от модулни системи в медицината и електрониката, за пневматичен транспорт, опаковане, термофори, пречиствателни станции и др.

Вакуум-помпите с марката Busch са надеждни, компактни, лесни за поддръжка и с висока енергоефективност. Сертифицирани са по най-новите световни стандарти за качество, енергоспестяване и опазване на околната среда.

Адара Инженеринг е вносител и партньор на световния помпен концерн Grundfos. Друг вид помпи, които фирмата предлага с марката Grundfos, са водните помпи и системи за: отопление и климатизация; водоснабдяване и напояване; хидрофорни и бустер системи за повишаване на налягането; отводняване, отпадни води и пречисвателни съоръжения; специални помпи от неръждаема стомана за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост; дозираши помпи и системи. Отличават се с високо качество, дълъг живот, ниски експлоатационни разходи, висока енегоефективност поради иновативните технологии, вградени в тях. Приложение намират в бита, в сградните инсталации, в третирането и пречистането на водите, в селското стопанство, в много и различни по вид индустрии.

Фирмата предлага и специализираните помпи на италианския производител Argal, които са изработени от композитни материали, устойчиви на агресивни химически среди. Помпите с различна конструкция, са подходящи за различни индустриални приложения с дебит до 1 200 m3/h и напор до 150 метра, където температурата варира от -400оC до + 1200оC.

Налични са с механично уплътнение или с магнитен куплунг, както и с различни дължини на куплунзите. Изработени са от различни материали: термопластика, метал, неръждаема стомана, фибростъкло и др. съобразно пренасяния флуид. Отличават се с висока устойчивост на термопластичните материали на агресивни химически въздействия.

Тези помпи намират приложение в индустриата за леко абразивни течности, силно агресивни киселини, основи или соли, в химическата и фармацевтичната промишлености, за гъсти течности, абразивни флуиди и суспензии, за пречистване на вода, озониране, деминерализиране и дейонизиране на вода, индустриално миене, в металургията, за трeтиране на повърхности с различни химикали, за морска вода, индустриални химически замърсени води и много тежки условия на работа, в селското стопанство за третиране с пестициди и др.

Богата гама помпи от Евротех
Фирма Евротех предлага богата гама помпи и оборудване за основните и спомагателните процеси във всяка област на производството и промишлеността. Фирмата предлага обемни помпи за транспорт на гъсти и много вискозни флуиди, химически помпи за транспортиране и дозиране на химикали и препарати, много голяма гама от водни помпи (хоризонтални и вертикални) за питейни, промишлени и отпадни води, както и пълна гама окомплектовка към помпите, като разходомери, дробилки, сепаратори, арматура и цели системи.

В областта на обемните помпи работи с фирма Netzsch - eкцентър-шнекови и ротационни лобови помпи, за плавно транспортиране и дозиране на вискозни флуиди дори с абарзивни частици, работни температури до 150oC, подподящи за утайки, варови разтвори и полимери в ПСОВ, в хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишлености. Зъбните помпи с вътрешно зацепване от фирма Desmi Rotan – транспорт на шоколадови маси, горива, масла, битуми асфалт, магнитен съединител за опасни работни среди. Перисталтични (шлаухови) помпи от фирма Bombas Boyser, особенно подходащи за силно абразивни и химически агресивни среди. Основното им предимство е, че могат да работят на сухо, имат евтина поддръжка. Намират широко приложение в строителството, дозиране на химикали и др.

За транспорт на вода Евротех предлага богатата гама на фирма DP-Pumps, производител на многостъпални центробежни помпи и хидрофорни уредби, както и дренажни помпи за отпадни води.

Предлага вакуум-помпи с течностен пръстен, както и помпи за горещи топлоносители без охлаждане, помпи със страничен канал, периферни помпи, високонапорни плунжерни помпи /инсталации за измиване, за почистване на канали и др./ от фирма Speck Pumpen.

Дозиращи помпи Dоseuro от Пoмпен офис
Дозиращите помпи се отличават от останалите по своя относително малък дебит. Функцията им е да подадат към поток или съд точно определено количество флуид за точно определено време. Всъщност, процесът дозиране има четири етапа: засмукване, нагнетяване, измерване и регулиране. Тези помпи имат изключително добро самозасмукване, успяват в етапа на нагнетяване да преодолеят насрещното налягане, получават информация за процеса, и всичко това може да се управлява и регулира – ръчно или автоматично. Дозирането е изключително разпространено и има най-различни приложения: подготовка на питейни и процесни води, третиране на отпадни води, дозиране на агресивни флуиди: киселини, основи, амонячни съединения, както и в множество индустриални процеси – обогатителната промишленост, хартиена индустрия, хранително-вкусова промишленост и много други. Затова Помпен офис разшири портфолиото си, като представи на българския пазар италиански дозиращи помпи Dоseuro, произведени от едноименната компания в Милано.

Гамата продукти включва мембранни, бутални, бутално-мембранни и електромагнитни дозиращи помпи. Основните причини за избора на Dоseuro за доставчик са няколко: Дозиращите помпи са произведени изцяло в Италия, със суровини, доставени от италиански фирми и окомплектовани с аксесоари италианско производство; 100% от продукцията е тествана, или с други думи – всяка помпа, която излиза от завода, е минала задължителните изпитвания на стенд; Контролът на качеството е на изключително високо ниво; Материалите, вложени в направата на помпите са изключително многообразни и позволяват намиране на решение за дозиране на всякакъв тип флуиди. Тези характеристики на дозиращите помпи на Dоseuro дават възможност клиентите, които ги използват, да получат гаранция за качество, функционалност, надеждност и не на последно място – атрактивна цена. В допълнение гамата продукти включва и всичко необходимо за окомплектоване на помпите: предпазни и преливни клапани, успокоители на потока, възвратни клапи, смукателни и нагнетателни тръби, разходомери, нивомери и др.

В допълнение, Помпен офис предлага всякаква автоматика, необходима за контрол и управление на процесите – за налягане, температура, разход, управление на химическите показатели на водата, специализирана арматура. По този начин фирмата предлага комплексни решения за интегрирането на дозираща помпа в дадена система или процес.

С добавянето на Dоseuro към досегашните си партньори Grundfos и WILO, Помпен офис претендира да се превърне в универсален доставчик на помпени системи и решения в областта на водния инженеринг.