ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

Системеър участва в две събития с особена значимост

През октомври в България се проведоха две мероприятия с особена значимост - Международна конференция за развитие и иновации в геотехническо и тунелно строителство - GEO PROJECTS 2014 и Форум на Българската Национална асоциация по корабостроене и кораборемонт БНАКК. Системеър участва активно и в двете събития.

На 16 октомври, пред 120 делегати от различни източноевропейски страни г-н Карло Барбета представи ново подобрен вентилатор на Системеър тип MoJet. Г-н Барбета, който е ръководител на отдел Метро, ЖП и Тунелна вентилация в Организацията, представи ползите от продукта – впечатляващи икономии както при инвестицията за изграждане на вентилационни системи в тунели, така и по отношение на последващите експлоатационни разходи. Системеър има значим опит в тунелното строителство в цял свят с изграждане на вентилационни системи за строителната фаза и постоянни вентилационни системи за готовите тунели. По отношение на подземното строителство в България Компанията участва на обект Софийско метро, предоставяйки консултации, симулации и доставка на оборудване. На същата дата във Варна се проведе и презентационен форум пред членовете и партньорите на БНАКК. Форумът за новостите в бранша бе открит от инж. Иван Даскалов, председател на асоциацията. Присъстваха над 70 специалисти, представители на повече от 45 фирми от бранша. Първата лекция от семинарната програма бе посветена на вентилационните и климатични решения от Системеър. Кристина Машонова, изпълнителен директор на Системеър, представи организацията в световен мащаб, продуктовите групи и техните морски и офшорни приложения за комфортна и безопасна вентилация – вентилатори от всякакъв клас, въздушни завеси за пасажерни помещения или за складове за студено съхранение, вентилаторни печки и конвектори за кабини, водоохлаждащи агрегати и термопомпи, климатични камери, въздухоразпределителни устройства, осигуряващи комфорт и посрещащи разнообразни изисквания по отношение на интериор. Представените продукти отговарят на утвърдените международни стандарти в областта: Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Lloyd’s, Register of Shipping, Russian Register, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas и RINA. По време на лекцията бяха представени множество престижни проекти на Системеър за морски и офшорни приложения, някои от които при Norwegian Line, Total, Shevron.