ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

Решения от Кева Груп за намаляване загубите на вода

Загубите на вода във водопреносната мрежа са основен проблем за ВиК дружествата в страната, както търговските така и техническите. По приблизителни данни загубите към момента надхвърлят 50%. За техническите загуби можем да кажем, че са: довеждащият водопровод и преливането на вода на входа на резервоара; скритите и явни аварии.

За да се намалят загубите, Кева Груп разработи поплавък клапа с регулатор за дозиране на дезифектанта и преливна клапа.

Клапата с регулатор за дозиране на дезифектанта е предназначена за регулиране нивото на водата в резервоара и на дезифектанта. Преливната клапа е с функция за отвеждане на водата в преливникка, след като затвори поплавък клапата. Между тях се монтират водомер, по който да се отчита входната вода в резервоара и филтър. По този начин загубите от довежащия водопровод се разделят на две: до резервоара и след резервоара.

Водата в резервоарите се контролира от поплавък клапата, а по водомера се отчита количеството вода за населените места. Предимствата на поплавък клапа: намаляват разходите за дезифенктант; няма разходите за ел. енергия; няма дозаторна помпа, акумулатори, допълнителни регулатори за ниво на водата; тази клапа изцяло работи на механичен принцип и единствено трябва само да се допълва дезифенктант в съда към дозатора на поплавък клапа.

Относно търговските загуби можем да кажем, че са: неточни, манипулирани и неправилно монтирани водомери; кражби от недобросъвестни абонати /байпасни връзки в имотите/; новоизградени водопроводни присъединявания на абонатите без контрол от ВиК дружествата; не начисляването на базовото увеличение. За да се намалят загубите от кражби, Кева Груп е разработила водомерна шахта с водомерен възел от 3m³ до 30m³, която може да се монтира в края на тротоара или на подходящо място в имота на абоната.

Водомерната шахта има възможност за изграждане на комбиниран водомерен възел чрез клапа която пропуска според необходимото. Не на последно място идва загубата от инкасираната вода.

За контрола на отдел инкасо Кева Груп предлага RFID ниско честотен ръчен терминал. Ръчният терминал не допуска въвеждане на данни без инкасаторът да е посетил имота и да е стигнал до водомера, не допуска справка за предходни показания от инкасатора.