ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

Старт Инженеринг изпълнява пълен инженеринг по разширението на метрото

Старт Инженеринг изпълнява пълен инженеринг по разширението на метрото

През 2014 г. екипите на фирма Старт Инженеринг започнаха работа по редица ключови обекти, сред които е разширението на Софийското метро, като главен подизпълнител за пълен инженеринг.

Фирмата е с утвърдени традиции по отношение на редица инженерингови дейности, благодарение на богатия международен опит и ноу-хау.

Фирма Старт Инженеринг, както и при предходните етапи на първи и втори метродиаметър, се включва активно като главен подизпълнител по проектиране и изпълнение по части: електрически системи и инсталации; транспортна автоматика; система за диспечерско управление и контрол; телекомуникационни системи; транспортна комуникационна система; система за диспечерски връзки; система за влакови радиовръзки; озвучително-оповестителна система; контролна телевизионна система; часовникова система; пожароизвестителна система; система за контрол на достъпа и СОТ; система за автоматично таксуване; тунелна вентилация; реконструкция на инженерна инфраструктура и цялостно обслужване.

Понастоящем се работи по новоизграждащата се метростанция от първия метродиаметър - МС-16 в района на Бизнес Парк Младост, трасето към Летище София обхващащо станции от МС-20 и МС-21, както и продължението на втори метродиаметър с МС-12-II при кв. Хладилника. Старт Инженеринг участва в проекта по изграждането на метрото в София, партнирайки си с водещи компании в сектора, изграждайки при това безпрецедентен за България опит по отношение на толкова мащабни инфраструктурни проекти. При всички новоизграждащи се станции се използва оборудване и софтуер за управление от най-високо ниво, в това число:

Система за управление и сигнализация на ТПС, уредби СрН и НН, тягово управление на правотокова система DC825 – с цялостно оборудване на Siemens и автономна система на Старт Инженеринг, боравеща с данни от контролери на Siemens на нива местно управление и SCADA; Телекомуникационни системи за диспечерски и влакови радиовръзки с цялостно оборудване на Siemens; Система за местно управление на санитарно-техническите съоръжения, чието управление се реализира чрез серия контролери от високо ниво на Schneider Electric с най-модерните комуникационни системи LAN и MODBUS и възможност за изнесена архитектура.

Системата е изцяло резервируема с рингова структура на местно ниво, използваща активно оборудване MOXA;

Система за единно управление при ТПС, базирани на PROFIBUS комуникация с технологии на Siemens. Те осигуряват непрекъсваемо захранване на собствените нужди на всяка метростанция и токоподаването на контактна релса за осигуряване тягата на влаковете в отделните участъци.

Проектът за новоизграждащите се станции върви в срок, като се очаква през първата половина на 2015 г. всички останали станции по втория метродиаметър да бъдат успешно завършени.

Предстои документалната подготовка за начало на работите по третия лъч, който ще покрие трасето под бул. Ботевградско шосе към кв. Овча Купел, като фирма Старт Инженеринг отново ще участва с доказан професионализъм и безспорно натрупани опит и ноу-хау в областта на подземната градска инфраструктура.