ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

Нови решения за филтрация на отпадни води от Хидак

В началото на октомври 2014 г. Хидак проведе презентация в София на тема: „Най-нови решения в областта на филтрацията на битови и промишлени отпадни води.” За гост-лектор на презентацията бе поканен инж. Фридрих Вилхелм, продуктов мениджър с дългогодишен професионален опит в завода-производител Hydac Processtechnology GmbH, Германия. Пред подбрана аудитория от технолози, проектанти и инженер-химици бяха представени продуктови решения за третиране на води и нисковискозни течности. Застъпени бяха основните браншове на приложение: металургия, енергетика, въгледобив, химическа и хартиена индустрия, машиностроене, пречиствателни станции и други. Освен това бе обърнато внимание на по-специфични, но не по-малко важни случаи на приложение като филтрация на баластна вода при кораби и на вода за оръдия за сняг към ски-съоръжения. Актуалната производствена гама включва филтри с дебит до 10 000 m3/h и финост на филтрация от 1 до 3000 µm, като преобладаваща част от тях се самопочистват на автоматичен принцип. Възможни са хибридни методи на филтрация, включващи циклонни филтри и класически филтри за механично очистване. Предлагат се също системни решения в зависимост от конкретното задание на клиента. Встрани от основната тема на презентацията екипът на Hydac запозна аудиторията със самопочистващи се филтри за мазилни масла на големи електродвигатели, чрез които се гарантира непрекъсваемост на процеса на филтрация. Споменати бяха и филтри за горива с финост на филтрация от 1 до 10 µm и филтри за газове с финост на филтрация от 0,1 до 25 µm, които работят при температурен диапазон от -35 °C до 225 °C. Все по-голяма популярност набира приложението на Hydac филтри за пречистване на водород, използван за задвижване на автомобили. В края на презентацията бяха представени значими референции на Hydac Processtechnology от чужбина и България. Обмяната на практическа информация на място се оказа особено полезна за всички участници в нея. „Изборът на подходящ филтър за конкретна област на приложение е процес на активно взаимодействие между клиент и доставчик и следователно една от предпоставките за крайния успех на всеки инвестиционен проект“, сподели инж. Красимир Методиев, управител на Хидак. „Първата стъпка от този процес е осигуряването на информация, която е нашият приоритет в подготовката на всяка презентация“, допълни той.