ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

БАВ проведе семинар за качество и контрол на питейните води

БАВ проведе семинар за качество и контрол на питейните води

В рамките на два дeна Българската асоциация по водите организира семинар за качеството и контрола на питейните води. Като основни приоритети са реформите във ВиК отрасъла и осигуряване на финансиране от ЕС, за реконструкция и модернизация на водоснабдителните мрежи и съоръжения, изграждане на нови станции за пречистване и обеззаразяване на водите, търсене и разкриване на нови водоизточници и др. Модерни технологии и актуални технически решения споделиха водещи фирми на българския пазар. Костадин Костадинов, управител на МЦ-Баухеми, представи иновативна система за рехабилитация и защита на резервоари за питейни води. Инж. Ваня Кушлева, търговски представител на ДМ Арматурен демонстрира качествата на автоматични филтри с обратно промиване - HAWLE-OPTIFIL. Белгиецът Ален Дехан от Hach-Lange говори за оптимизация на многослойни пясъчни филтри и процеса на тяхното промиване. Николай Витанов представи мониторинг на качеството на питейните води с лабораторни методи и апаратура на Хах Ланге, а инж. Росен Русев наблегна на контрола и управлението на процесите в ПСПВ с помощта на процесни измервателни уреди на компанията. Инж. Явор Писанов от Аквахим запозна гостите на събитието с апаратура за мониторинг на ключови показатели на суровата вода и на водата в процеса на пречистване. Представителите на дружество Т.Е.А.М. - Николай Неделчев и Борислав Арнаудов, споделиха актуални лабораторни методи за анализ на сурова и питейна вода и аналитична апаратура. Светлин Гарев от WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG представи модерни системи за автоматизация с безжично предаване на данни през GSM мрежата при управление на процесите в пречиствателните станции за питейни води. Инж. Венчо Иванов от Кева груп запозна аудиторията с технология за качество и контрол на питейните води с поплавък клапа. Мениджърът на Метром България Александър Кирилов демонстрира иновативни Metrohm решения за анализ на вода. Компанията Пайплайф България също подкрепи форума.