ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

Hach Lange представя технология за разлагане на C и N в ПСОВ

Hach Lange представя технология за разлагане на C и N в ПСОВ

Не само зимните спортове причиняват широко променливи натоварвания в притока на пречиствателната станция за отпадъчни води Цюшен във Винтерберг. Много почиващи (с краткосрочен престой) посещават Винтерберг и околността и през лятото. Затова не е изненада, че хранителните отпадъци имат най-голямо влияние върху иначе чистия състав на комуналните отпадъчни води. Въпреки това е необходим цял ден, за да могат въздействията на времето или други променливи да преминат покрай дългите линии на потока в дренажната зона и те да станат забележими в притока на пречиствателната станция за отпадъчни води.

Без инсталирана технология за измерване, това въздействие би останало неоткрито, до голяма степен подобно на честата липса на реакция от системата за контрол на станцията на пикови натоварвания.

Това е така, защото важни параметри, като например амоняк и нитрати, не могат да бъдат открити директно поради: Времена на аериране чрез системата за контрол REDOX, често само време/пауза; Без директно измерване на съответния параметър азот; Незадоволителна степен на оперативна надеждност; Отлагане един ден поради дългите линии на потока.

Пречиствателната станция е с капацитет 8 000 – 10 000 PE, обемът на канализацията е 1 153 000 m3 на година. Аерирането се извършва в два кръгли басейна, всеки с обем от 1 330 m3 и периодична аерация. Оборудването включва и по едно устройство за циркулация, по един роторно-бутален вентилатор, 540 мембранни аератора. Окончателното утаяване се извършва в кръгъл басейн с обем от 2 042 m3. В системите са контрол на станцията е интегриран модул RTC.

Модулът N/DN-RTC гарантира, че нивото на стабилност на процеса е високо при разбиване на вещества и че концентрацията на кислород е регулирана между 1,5 и 2,5 mg/L по време на фазите на аериране. Модулът N/DN контролира времената на аериране на базата на разликата между целевите спецификации и настоящите концентрации на амоняк и нитрати. Системата за контрол на кислорода ограничава проникването на O2 по време на фазата на аериране. Инвестицията се изчислява на базата на регенерираните разходи с помощта на параметъра ХПК.

Ползите от тази инвестиция са: Намаляване на натоварването по ХПК в изхода до > 20%; Възможност за компенсиране на разходи от такси за отпадъчни води; Високо ниво на стабилност на процеса при работа с променливи натоварвания; Пълна прозрачност благодарение на управление с меню; Лесно свързване към съществуващи системи за контрол на станцията.

Чрез инсталирането на две процесни сонди за параметрите кислород и амоняк/нитрати става възможно да се добие представа за процесите на обработка. Процесът за контрол на аерацията в зависимост от натоварването, възможен чрез модул N/DN-RTC, удължава фазите на аериране, когато стойностите NH4-N са високи. Освен това натоварването по ХПК е значително намалено с повече от 20%.

В обобщение, в станцията се извършва: Непрекъснато измерване на амоняк, нитрати и кислород чрез процесни сонди; Контрол на проветряването в зависимост от натоварването чрез модул N/DN-RTC с контрол на кислорода; Намаляване на натоварването по ХПК с повече от 20%; затова е подходящо за компенсиране на разходите от такси за отпадъчни води.

Отдавайки приоритетно значение на развойна дейност, компанията Hach Lange непрекъснато развива решенията за анализ и измерване качествата на водата. Освен решения за отпадъчни, процесни и питейни води, особено вниманието се обръща върху устойчивото развитие в областта на анализа на води. Представената технология е пример за поредната иновативна стъпка в тази посока.