ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

Изпълнявали сме уникални доставки за българския жп пазар

Разговор с г-н Симеон Евтимов, Управител на фьосталпине ФАЕ София

Изпълнявали сме уникални доставки за българския жп пазар

Г-н Евтимов, бихте ли представили фьосталпине ФАЕ София, като част от групата фьосталпине, и предмета Ви на дейност?
фьосталпине ФАЕ София е дружество с ограничена отговорност, учредено през месец октомври 1997 година, в което съдружници са voestalpine VAE GmbH, Виена, с 51% от дяловете, и ДП НК Железопътна инфраструктура, София, с 49% от дяловете. Предметът на дейност на дружеството включва производство и доставка на железопътни стрелки, резервни части и материали за железния път и системите на контрол, заедно с услуги по техния монтаж и поддържане. Над 85% от продукцията на дружеството е собствено производство, а за изработването й се разчита 90% на вносни материали и 10% - на български.

Специализирани сте в доставката на оборудване и компоненти за железопътното строителство. Бихте ли коментирали тенденциите в този сектор? Към кои от предлаганите от Вас продукти има по-голям интерес?
През последните години расте интересът към нови жп стрелки за тежък тип релси 60Е1. Традиционно е търсенето на стрелки тип 49Е1 и интензивно износващи се части (езици за стрелки, кръстовини и релсови връзки) за линиите, управлявани от НКЖИ. Увеличават се и продажбите на изделия, свързани с автоматизацията и безопасната експлоатация на жп стрелки. Немалък е и делът на т. н. индустриални стрелки и части за тях, които се използват в специализираните промишлени жп мрежи. Железопътните стрелки и резервни части заемат над 80% от оборота на дружеството, а с най-малък дял е търсенето на трамвайни стрелки.

Тази година се забави темпът на железопътното строителство и тенденцията ще се запази през следващите две години, заради непоследователната инвестиционна политика с промяна на приоритетите в сектора и липсата на проекти с осигурено финансиране.

Споделете за някои проекти, където сте взели участие? Какви продукти и решения са внедрени?
Дружеството участва като доставчик в изпълнението на проектите за модернизация на железопътните линии Пловдив-Свиленград, Пловдив-Бургас, Пловдив-София, за разширяване на мрежата на метрото в София, и за прилежащата инфраструктура на новия комбиниран мост на река Дунав при Видин-Калафат. При тези проекти за първи път в България бяха приложени новости като лети кръстовини с манганови сърца, заключване тип „Сферолок” в коритообразни траверси и системи за обръщане на езиците с два апарата и ролкови плъзгалки „Пирол”, които гарантират по-висока степен на безопасност и надеждност в експлоатация.

фьосталпине ФАЕ София е изпълнявало и уникални поръчки на българския пазар – проектиране, изработване и доставка на специална подвижна жп стрелка, приложена от японската фирма Тайсей при изграждането на първия метродиаметър, както и изработване и доставка за испанската фирма ФЦЦ на релсово уравнително устройство за Дунав мост Видин-Калафат, което е най-голямото в Европа и второ в света.

Какви приоритети и цели сте си поставили за бъдещото Ви развитие, съобразно състоянието на сектора?
В предстоящия период на прогнозен спад на обема на железопътното строителство приоритет ще бъде утвърждаването ни като доставчик на Метрополитен София и запазване пазарните позиции в България, включително чрез разширяване дела на услугите за монтаж, техническо обслужване и възстановяване на стрелки и системи за безопасната им експлоатация. Дружеството осъществява и експорт на жп стрелки и части за тях за клиенти от района на Балканите и Близкия изток, като сред целите ни е и подкрепата с конкурентоспособни оферти на българските строителни фирми-изпълнители, които вече печелят търгове в железопътния сектор на съседните страни.