ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

Трудностите са най-правилният път към развитие

Разговор с г-н Стефан Тотев, Управител на Джи Пи Груп

Трудностите са най-правилният път към развитие

Г-н Тотев, Джи Пи Груп е компания, развиваща се в няколко направления. Кои са приоритетните области, в които сте насочили капацитет и потенциал към днешна дата?
Ситуацията в строителството в момента е много динамична, което налага всяка компания, работеща в областта на строителството, да проявява гъвкавост, за да се справи успешно с лавиращия пазар. В изминалите няколко години Джи Пи Груп в голяма степен доказа себе си с участието си в строежа на части от софийското метро, така че удовлетворение носи фактът, че компанията участва в изграждането на още три участъка – към Терминал 2 на Софийското летище, до Бизнес парка в кв. Младост, и МС Джеймс Баучер. Усилията ни са насочени и към друга част от инфраструктурния сектор – строителството на пътища и големи водни проекти, тъй като световната тенденция е инвестициите в тези области да нараснат значително в близко бъдеще. Друго предизвикателство за нас, успешно преодоляно, е строителството на спортни зали и съоръжения - в момента Джи Пи Груп работи на над 10 спортни обекта от различен характер в цялата страна.

Познати сте с участиeто си в редица инфраструктурни проекти. Споделете за някои по-интересни в конструктивно и техническо отношение? На какви технологии разчитахте в работата си?
Безспорно участието ни в строителството на метрото ни помага много да се развием като начин и иновативност в технологията на работа. Например, налага се изграждането на голяма част от метротрасетата да бъде по закрит (милански) способ, което изисква внимателно проучване и стриктно спазване на спецификата на строителство. В момента работим на територията на Лукойл Нефтохим Бургас по най-голямата каталитична инсталация за хидрокрекинг в Източна Европа. Технологията на строителство налага прилагане на най-модерните процеси за дълбочинна преработка, дефинирани от законодателството на ЕС. Разчита се основно на пилотно фундиране, като бетонът до момента надхвърля 23 000m3. Предстои ни и изграждане на подземни комуникации, настилки и резервоарен парк. В света има само 9 действащи подобни инсталации.

Участвате в проекти, които се по-сложни и специфични. Как приемате предизвикателствата, и в тази връзка - как обогатихте опитата си с работата по такива проекти?
В Джи Пи Груп се стремим да гледаме на трудностите като на най-правилния път към развитие. Постигнахме много за кратко време, като зад тези успехи стоят редица безсънни нощи и често пъти креативни решения. Често атмосферните условия не са на наша страна, но независимо от това работата не трябва да спира, за да спазим договорените срокове. Реконструкцията и преустройството на подземната и надземна инфраструктури, засегнати в районите на строителните обекти, също са предизвикателство, защото изискват внимателно планиране, започващо още преди реалното начало на работата. Джи Пи Груп има активно действащи отдели по безопасност и качеството, които контролират потока от дейности, сертифицирани сме и по основните направления, изискващи се в нашата област на дейност, притежаваме необходимата механизация и складова база. Така че не се притесняваме да посрещнем и по-специфични задачи.

Какво бихте споделили по отношение на предстоящи планове и насоки за развитие, имайки предвид състоянието на пазара и очакванията Ви за развитие на сектора в близките години?
Без да звучи нескромно, но в голяма степен името ни вече е утвърдено на пазара като способен, надежден и коректен партньор. От нас се очаква да поддържаме едно доста високо ниво на изпълнение на работата. Ситуацията в строителството бавно започва да се стабилизира, но дори и да се появят известни сътресения, мисля че ще успеем да ги посрещнем, без това да окаже особено влияние, защото една от добрите ни практики е имплементирането на иновативни решения. Трудности винаги ще има, независимо от общото състояние на пазара и особено в нашия бранш, но начинът, по който се справя с тях, определя класата на една компания.