ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

Транспортът е следващата голяма цел на Сливен

Разговор с г-н Кольо Милев, Кмет на Община Сливен

Транспортът е следващата голяма цел на Сливен

Уважаеми г-н Милев, бихте ли представили текущите и наскоро реализирани проекти в общината, свързани с облагородяване на градската среда?
В момента в Сливен се работи интензивно. Освен воден цикъл, правим и голям ремонт в центъра и пешеходните зони. Спечелихме пет милиона лева финансиране по ОП „Регионално развитие“ за проекта си „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони“. Подменяме настилки, подземни комуникации, ремонтираме фонтаните, сменяме осветлението, пейки, кошчета за боклук. Трябва да завършим всички дейности до пролетта на следващата година, когато Сливен ще има изцяло обновен център, включително и с два от площадите си – този пред общината и пред паметника на Хаджи Димитър, където работите са най-напреднали. Концепцията беше избрана след конкурс. В хода на ремонтите се наложи да осигурим и допълнителни средства за подмяна на подземни комуникации и несъответствия в редица участъци, които не бяха предвидени по проекта. Но крайната цел в Сливен е да има трайна и качествена инвестиция.

Един от мащабните проекти в общината е Интегриран проект за водния цикъл на грaд Сливен. На какъв етап е неговата реализация?
Водният цикъл наистина е сериозна инвестиция, ползите от нея ще бъдат за много години напред. Проектът ни е за 63 милиона лева и е за подмяна на водопроводната и канализационна мрежа в два от най-старите квартали Клуцохор, Комлука и в централната градска част. Подменя се 21 километра водопровод и 28 километра канализация, както и 1 379 сградни отклонения. Над 50% от строителните дейности вече са изпълнени. Въпреки блокираните плащания по ОП „Околна среда“, работата не е спирала. Получихме от държавата средства, с които да работим и да се разплащаме с изпълнителите. Строителният надзор поиска удължаване на срока на проекта и това искане беше одобрено. Следващото лято трябва да сме готови.

Беше възстановено строителството на пречиствателната станция за питейни води. Бихте ли казали как върви изпълнението на този проект? Кога се очаква съоръжението да влезе в експлоатация?
Решаването на водната сага на Сливен минава задължително и през довършването на този обект. В него са инвестирани милиони, но строителството спря през 2009 г. Тази година Министерството на регионалното развитие отпусна нови 1 450 000 лева, с които пречиствателната станция за питейни води ще бъде „размразена“. Работата трябва да започне до месец. Необходими са повече средства, по оценка на строителите – около 4 милиона лева, за да тръгне това съоръжение. Разчитам, че новото правителство ще намери пари, за да не се превръща станцията на Сливен в паметник на добрите намерения. В момента се прави анализ и се търсят варианти станцията да заработи и с минимално осигурени средства.

Какви приоритети и цели сте си поставили Вие и екипът Ви за следващата година?
Транспортът е следващата ни голяма цел. В изтеклия програмен период достъп до такива бюджетни линии за интегриран градски транспорт имаха само първите 7 най-големи общини - областни центрове в България. Малко несправедливо, като осма по големина, община Сливен остана под чертата. Сега новите линии ще включат и нас и ние вече сме подготвени. Имаме спечелени средства за техническа помощ - това са 500 000 лева, с които се готвят проекти и се прави прединвестиционното проучване за интегрирания градски транспорт. Става дума за изключително амбициозен инвестиционен проект за няколко десетки милиона лева. Ефектът му ще бъде осезаем, тъй като предвижда модернизация на контактната мрежа, подобряване на транспортната инфраструктура, организацията на движение, подмяна на превозни средства, табла, велоалеи. Идеята ни беше, докато се работи по водния цикъл, да готвим тези проучвания, за да сме готови за кандидатстване. Концепцията за транспорта предвижда и синя зона, с която да решим проблеми с паркирането и движението.