ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 7, 2014

В работата си непрестанно следим за нови продукти

Разговор с г-н Людмил Милачков, Управител на Астел

В работата си непрестанно следим за нови продукти

Г-н Милачков, бихте ли казали повече за тази част от дейността на компанията, свързана с предлагането на продукти и услуги за строителството?
Астел представлява фирми, произвеждащи лабораторно оборудване за строителството като Controls (Италия), MTS (USA), HMP (Германия), Doser (Германия), Proceq (Швейцария) и др. За наши партньори са привлечени фирми от цял свят, чиято продукция е съобразена с новите приоритети на Българската икономика. Към фирмата има изграден сервиз, целящ да се поддържа гаранционно и извънгаранционно продадената техника. Фирма Controls проектира и произвежда машини за тестване повече от 40 години. Производствената гама от лабораторни апарати и аксесоари за измервания в областта на цименти и бетони, битуми и асфалт, земна механика и безразрушителен контрол отговаря напълно на изискванията на европейските норми и стандарти. Астел предлага продуктите на фирма Controls от 1999 г. Строителните и изпитвателни лаборатории на фирми като Tитан Златна Панега бетон, ГБС, Трейс и др. както и учебните лаборатории към строителния факултет при УАСГ и ВСУ Л. Каравелов са оборудвани с машини от най-висок клас за изпитване на строителни материали.

Разкажете повече за оборудването за тестване контрола на качеството на асфалтовите смеси.
Контролът на качеството е от първостепенна важност при всички строителни и производствени дейности, а за такъв контрол са необходими модерна техника и добре запознати с работата с нея кадри.

Традиционното изпитване за намиране на якостните характеристики на горещата асфалтобетонна смес е методът Маршал. Но в последните години все по-убедително се доказва, че получените чрез него резултати не са особено надеждни. Както в много други области на науката и техниката, разработените напоследък методи и технологии осигуряват много по-висока точност и сигурност, защото отчитат много повече фактори, чието влияние е било пренебрегвано преди. Такъв модерен метод за изпитване на асфалтобетон е използването на т. нар. въртящ се уплътнител. Той е идеален за симулиране на поведението на положените настилки във времето. Допълнителното уплътняване, дължащо се на движение на автомобили в дългосрочен период, може да бъде пресъздадено със значителна точност, като температурата на провеждане на изпитването съвпада с реалната експлоатационна температура, което е още една гаранция за надеждност на резултатите. Преди да се стигне до полагането, асфалтовата смес изминава дълъг път, затова е важно пътните настилки да се проектират и полагат с професионализъм, без да се пренебрегва контролът на качеството на нито един от етапите. Средствата, вложени в тестваща апаратура, се възвръщат многократно чрез спестените пари от ремонти.

От какво се водите в работата си, за да предлагате модерно и качествено оборудване и да удовлетворявате индивидуалните изисквания на клиентите си?
В нашата работа непрестанно следим за нови продукти в зависимост от нуждите и изискванията на клиентите си и се стараем да бъдем в крак с новите промени и тенденции. Опитваме се да привлечем фирми, успешно доказали се на пазара с високо качество и конкурентни цени. В момента сме концентрирали усилията си в промотирането не само на новите продукти в строителния бранш, но и на аварийните душове, питейните фонтани на Швейцарската фирма Haws. Тя произвежда широка гама аварийни душове за химически, нефтопреработвателни, металургични предприятия, подходящи навсякъде, където има опасни условия на труд.

Друга част от продуктите на фирмата са фонтаните за питейна вода. Богатата гама компактни фонтани за питейна вода са предназначени за обществени и административни сгради, за зимни курорти, голф игрища, паркове и градини, развлекателни центрове и други публични места. Нуждата от осигуряване на безопасни хигиенни и здравословни условия на труд в училищата и дeтските заведния налага оборудването им с фонтани за питейна вода.