ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

Стоманени фибри за бетон от Валимар

Стоманени фибри за бетон от Валимар

Стоманените фибри се получават чрез студено изтегляне на нисковъглеродна стомана. Предлагат се в различни форми и размери – като най-разпространените дължини са 35 до 50mm при различни диаметри и дебелини. Произведени са така, че да осигуряват равномерно разпределение на отделните нишки в бетонната смес, без да са необходими никакви допълнителни уреди и приспособления за размесване. Но се препоръчва работниците, добавящи фибрите в бетонната смес, да са снабдени с ръкавици и очила и адекватна защита за очите. Бетонът, армиран дисперсно със стоманени фибри, притежава завишена коравина на срязване и огъване, което го превръща в добро решение за тежконатоварени индустриални подове. Още повече, че якостта му на умора при циклично натоварване също е много по-голяма, в сравнение с обикновения. Подобно на полипропиленовите фибри, стоманените осигуряват добра дуктилност (възможност за поглъщане на енергия и работа при наличие на немалки пластични деформации) и устойчивост на динамични въздействия. Има няколко вида фибри: Стоманени фибри 1/50 с анкери СТО ТУ 106-EN14889-1 - предназначени за смесване по време на бъркане на бетона като заменят напълно армировъчните мрежи и арматури. Употребяват се във всички видове промишлени подове, пътища, бетонови колове и стълбове. Стоманени анкерни фибри 60/32 - този вид фибри се използват като армиращ материал за бетона като заместител на обикновената арматура. Малките размери позволяват използването на по-тънки бетонови конструкции, като наприер 8-12mm в минното строителство и тунелното строителство. Специално създадени са за облекчаване дозировката на фибри с цел използването на съществуващото оборудване в бетоновите възли. Стоманено-анкерни фибри 75/52 - предназначени за директно смесване с бетона по време на бъркането му. Фибрите 75/52 са с подобрено съотношение м/у дължина и диаметър. Чувствително се намалява разходът на фибри - с около 30% в сравнение с фибри 1/50. Тези фибри се използват за особено отговорни армировки като носещи конструкции, земетръсни шайби и др. Място на приложение: промишлени подове, носещи конструкции, пътища, мостове, фундаменти.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама