ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

Успешно стартираха нови 7 метростанции в София

В началото на 2013 г. започна подготовката и изграждането на III етап от Проекта за разширение на метрото в София, включващ разширението на Линия 1 в източна посока – Лот 1 в участъка бул. Цариградско шосе – ж.к. Дружба – Летище София и Лот 2 – ж.к. Младост 1 – Бизнес Парк, с обща дължина 7.6км и 7 метростанции. Старт Инженеринг е една от утвърдените вече електро-инженерингови компании, чиито екипи са взимали участие във всеки един от етапите на изграждане на метрото, от първите станции до новооткритите през април и май тази година. Старт Инженеринг участва като главен подизпълнител на метростанции Дружба, Искърско шосе и Бизнес Парк София, като за периода на проекта успешно извършиха пълен инженеринг, включващ следното: Електрозахранване на ТПС/ПС от градски подстанции - изграждане на нови тръбни мрежи за кабели СрН и оборудване на килии в градските подстанции, електрозахранване на тягови и нетягови консуматори в ТПС/ПС и метростанциите - СрН 10кV и НН 0,4/2,3kV, електрозахранване на контактна мрежа DC 825V. Цялостно оборудване и електро системи са изградени с оборудване на Siemens, включващи релейни защити Sitras Pro и КРУ Siemens 7SY61 и 7SY62. Електро инженерите на Старт Инженеринг изградиха изцяло система за местно управление на ТПС/ПС – доставка на материали, оборудване, програмно осигуряване и въвеждане в експлоатация на системите за управление и сигнализация на три нива. Изградена е оптична мрежа за предаване на информация, работеща на базата на програмируеми контролери, подчинени на SCADA система. Цялостна система за комуникация и известяване, в това число транспортна автоматика, система за диспечерско управление и контрол, транспортна комуникационна система, телефонна система, система за влакови радиовръзки, озвучително-оповестителна система, контролна телевизионна система, часовникова система, пожароизвестителна система, система за автоматично таксуване и други. Дейностите на фирмата включват изпълнение на конструктивни, архитектурни и строителни работи, в това число водоснабдяване и канализация на вътрешни и външни връзки на метростанциите, отопление и тунелна вентилация и отводнителни системи. Паралелно с това екипите на фирмата участваха и при изпълнението на всички временни и постоянни преустройства на съществуващи комуникации - електроснабдителна мрежа, улично осветление на всички булеварди над метролиниите, ТТ мрежи и др.