ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

Проведе се ден на FAYAT Group

Проведе се ден на FAYAT Group

През април се проведе ден на FAYAT Group, в който взеха участие част от компаниите в групата, представяни в България от фирма Про Маш. Събитието беше открито от г-жа Георгина Козовска, Управител на Про Маш, която поздрави всички гости, и като модератор представи всички презентатори.

В началото Клаудио Мерли от италианската компания MARINI, занимаваща се с производство на асфалтосмесители, представи технологии за рециклиране в асфалтосмесителя. Технологията представлява използване на вече положен материал за производството на нов. При рециклирането на асфалт старият асфалт отива в асфалтовата база, а на изхода се получава материал, който е комбинация от стар и нов асфалт. Презентацията обхвана и примери за реални асфалтови бази от държави, в които са внедрени различни технически решения за рециклиране в асфалтосмесителя – използване на рециклиращ пръстен, рециклиране директно в миксера, две линии на рециклиране, използване на паралелен барабан. Г-н Мерли подчерта, че тази технология все още не е много популярна на българския пазар, но предстои да се развие, тъй като този тип производство спестява много финансови средства в дългосрочен план и повишава енергийната ефективност на асфалтовите бази. Част от презентацията включваше и представяне на производството на топъл асфалт, който е с по-ниска температура от нормалния – около 120оC. Тази технология също е енергийно ефективна, а вредните емисии във въздуха са по-малко.

Франк Блазик, от SAE, в своята презентация предстaви инсталациите за студени смеси с непрекъснат цикъл, като наблегна на основните характеристики и предимства на инсталациите, а г-н Оливие Бранчароу, от френската компания SECMAIR, акцентира върху темата за пътната поддръжка и новите технологии в тази област.

Част от деня на FAYAT Group беше и презентацията на адвокат Биляна Тончева, която представи различните възможности за новия програмен период, който предстои да стартира, и в този контекст различните варианти за кандидатстване на фирмите по европейските програми.

В края на събитието беше презентирана новата лаборатория за калибриране – Метер Експерт, както и ползите от калибрирането.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама