ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2020

Кварцови пясъци за пречистване на питейни и битови води от Каолин

Кварцови пясъци за пречистване на питейни и битови води от Каолин

Пясъкът е материалът с най-голямо значение и без който пречистването на питейната вода е невъзможно.

Кварцовият пясък за бързи водни филтри, който произвежда Каолин ЕАД и доставя на своите клиенти, е с изключително високо качество. Пясъкът отговаря на всички изисквания, стандартизиран е и е одобрен за това приложение от МЗ. Той намира широко приложение при пречистване на питейна вода, на оборотни и индустриални води и за първоначално очистване на отпадни води.

Много производствени предприятия използват, т.нар. индустриална вода за промиване и/или охлаждане при различни производствени процеси. Тази оборотна вода задължително трябва да е с добра чистота и по тази причина трябва задължително да преминава през бърз воден филтър, който в повечето случаи е пясъчен.

Пясъкът, който Каолин ЕАД произвежда, масово се използва в производства, ползващи оборотни води.

Обработката на отпадни води винаги започва с етап на бавно филтруване през пясък. Изискванията към този пясък не са особено високи, освен ако замърсената вода не изисква специален пясъчен филтър. В такива случаи Каолин ЕАД доставя пясък, произведен по изисквания на клиента.

Каолин ЕАД произвежда и пясък, който е по зададена от клиента зърнометрия и е подходящ за филтри на басейни. Последните тенденции при тези съоръжения са водата да се филтрува възможно най-добре, така че да се сведе до минимум употребата на химикали. Пясъчният филтър трябва да е специално конструиран и да съдържа висококачествен пясък с определена зърнометрия, така че да може да улавя всякакви фини частици, мазнини, микроводорасли и други остатъци и да поддържа водата кристално чиста. Последните тенденции са съвременните басейни да се пречистват само и единствено с пясъчни филтри и да не се използват никакви химикали.