ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2020

Поредно признание за Софийска вода от ВиК общността

Поредно признание за Софийска вода от ВиК общността

„Софийска вода“ АД, част от Веолия, спечели обявения конкурс на Българската асоциация на водите (БАВ) за „Най-добра пречиствателна станция за питейни води“. Резултатите от него бяха обявени по време на Националния семинар, посветен на питейните води, проведен в Старосел.

Целта на обявения националния конкурс бе отличаване на най-ефективните използвани технологии в пречистването на питейни води, а участниците трябваше да отговорят на предварително зададен подробен въпросник.

Ръководител на пречиствателната станция е д-р инж. Райко Цветанов.

ПСПВ „Бистрица“ е пусната в експлоатация през 1999 година и понастоящем обработва основната част от водите, идващи от яз.“Искър“ за питейните нужди на София /около 800000 жители/. Капацитетът на пречиствателната станция е – 583200 (м3/д), а реалният - 216000. Той е напълно достатъчен за нуждите на София на този етап, които въпреки ръста на потребителите, стават по-малки. Причината е общото намаляване на загубите на вода, както и по-разумното използване на питейна вода от страна на потребителите. За миналата година количеството вода, подадена към столицата от Бистрица е 191л/ж/д.

Паметният плакет и грамота бяха връчени на Владимир Стратиев, член на Борда на директорите на „Софийска вода“ АД, лично от министъра на околната среда и водите Емил Димитров. По повод заслуженото отличие на екипа на станцията Васил Тренев – изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД сподели: „Това е поредното признание за отличната работа и постижения на екипа на ПСПВ „Бистрица“, една от витрините на ВиК оператора „Софийска вода“. Искам да подчертая, че това отличие е завоевание на мениджърите, специалистите и хората от станцията и просто искам да кажа, че аз и всички сме горди с тях, защото технологиите без техния труд не биха дали същия резултат.“