ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2020

Фирма Автомагистрали придоби нова строителна техника

Държавната фирма Автомагистрали“ продължава да разширява персонала си и да купува строителна техника във връзка с инфраструктурните проекти, които изпълнява.

Автомагистрали увеличи значително и машините, с които оперира. Беше купен високотехнологичен 40-тонен булдозер. С добри характеристики са и челните товарачи. Компанията разполага и с 43 нови товарни автомобила. При нужда специализирана техника се взима на лизинг, а друга - под наем, което е честа практика в строителния бранш.

Най-новите придобивки от тази година са два комбинирани 8-тонни багера, 19-тонен валяк и специализиран багер и оборудване за специфични дейности. Освен наличните влекачи за транспорт на тежката техника и бързата й дислокация, са купени тежкотоварни и леки ремаркета за придвижване на оборудването до обектите.

Държавната фирма разполага и с модерна апаратура за геодезическо заснемане от въздуха. Това позволява не само прецизно отчитане на свършената работа и използваните материали, но пести време и средства. С голямо натоварване работи и крамерът – машина, с която се извършват ремонти, поддръжка и изграждане на виадукти и мостови съоръжения. Автомагистрали често я отдава под наем на частни строителни компании за определени обекти.

Поетапно се увеличават автомобилите, с които се извършва контрол на строително-ремонтните работи на различните обекти. В началото на 2020 г. бяха купени 10 автомобила, а до края на октомври ще бъдат купени още 11.

В момента държавната фирма работи по текущите ремонти и поддръжката на магистралите, като с най-голяма сложност са извършваните ремонти по горното и долното строене на виадуктите и мостовете на „Хемус“ и „Тракия“. Топ приоритет за дружеството е строителството на новите участъци на „Хемус“. Автомагистрали пое и изпълнението на проекти за укрепване на свлачища и други големи обекти от национално значение.

Друг приоритет е да бъде осигурено безпроблемното и безопасно движение по магистралите. За целта през тази година бяха купени 10 сигнални ремаркета за организация на движението, като до края на годината ще бъдат купени още десет и така бройката им ще стане около 100, посочва Стоян Беличев.

Придобиването на нова техника и увеличаването на персонала ще продължи и през 2021 г.