ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2020

Дока България реализира иновативна технология в мостовото строителство на АМ СТРУМА

Дока България реализира иновативна технология в мостовото строителство на АМ СТРУМА

Виадукт „Железница“ на АМ СТРУМА се изгражда по иновативния за нашата страна Метод на поетапно избутване на връхната конструкция на мостовите съоръжения. Основна част от проекта е изграждането на два успоредни виадукта съответно с дължини 510m и 560m и напречен габарит 15,20m всяко, пресичащи следните препятствия – река Струма, главен път Е-79, жп. линия София - Кулата, четвъртокласен път.

Поетапното избутване в мостовото строителство е метод, при който връхната конструкция на моста се изгражда на отделни сегменти в производствен ярд, ситуиран зад единия от устоите на моста, и поетапно целият мост се избутва с помощта на хидравлични преси до устоя в другия край на съоръжението. Повечето операции са изцяло механизирани.

С избора на този метод се елиминират конфликтните точки на пресичане по време на изпълнение на бъдещите виадукти със съществуващата инфраструктура в експлоатация. Като партньор в реализацията на проекта и основен доставчик на кофражното оборудване за долно строене и производствен ярд на връхната конструкция беше избрана фирма Дока България ЕООД, част от Doka GmbH Австрия.

Акцентите при кофражното оборудване за производствения ярд са върху едроплощния гредов кофраж Doka Top 50 – универсална система при мостовото строителство със специален лостов механизъм за едновременно понижаване и хоризонтално транслиране на външния кофраж, улесняващо значително процеса на декофраж. Вътрешният кофраж за плочата се носи от специални ролкови конзолни опори, позволяващи бързо преместване и кофриране на следващия сегмент от конструкцията.

Изпълнител на проекта е ДЗЗД ЖЕЛЕЗНИЦА – СЕВЕР с основни партньори ГБС Инфраструткурно строителство АД, Главболгарстрой АД, Главболгарстрой интернешънал ЕАД.