ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2020

Дока България реализира иновативна технология за пръв път в България при изграждането на мостове със стоманобетонова връхна конструкция

Дока България реализира иновативна технология за пръв път в България при изграждането на мостове със стоманобетонова връхна конструкция

Виадукт „Железница“ на АМ СТРУМА, се изгражда по иновативния за нашата страна Метод на поетапно избутване на връхната конструкция на мостовите съоръжения. Изпълнител на проекта е ДЗЗД ЖЕЛЕЗНИЦА – СЕВЕР с основни партньори ГБС, Инфраструктурно строителство АД, Главболгарстрой АД, Главболгарстрой интернешънал ЕАД.

Основна част от проекта е изграждането на два успоредни виадукта съответно с дължини 510m и 560m и напречен габарит 15,20m всяко, пресичащи следните препятствия – река Струма, главен път Е-79, жп. линия София - Кулата, четвъртокласен път.

Поетапното избутване в мостовото строителство е метод, при който връхната конструкция на моста се изгражда на отделни сегменти в производствен ярд, ситуиран зад единия от устоите на моста, и поетапно целият мост се избутва с помощта на хидравлични преси до устоя в другия край на съоръжението. Повечето операции са изцяло механизирани. С избора на този метод, се елиминират конфликтните точки на пресичане по време на изпълнение на бъдещите виадукти със съществуващата инфраструктура в експлоатация.

Като партньор в реализацията на проекта и основен доставчик на кофражното оборудване за долно строене и производствен ярд на връхната конструкция, беше избрана фирма Дока България ЕООД, част от Doka GmbH Австрия. Интересното в този проект е, че мост с връхна конструкция от стоманобетон, изпълнявана по монолитен начин директно на строителната площадка с помощта на метод на поетапното избутване на връхната конструкция, се изпълнява за пръв път в България.

Акцентите при кофражното оборудване за производствения ярд падат основно върху едроплощния гредов кофраж Doka Top 50 – универсална система при мостовото строителство със специален лостов механизъм за едновременно понижаване и хоризонтално транслиране на външния кофраж, улесняващо значително процеса на декофраж. Вътрешният кофраж за плочата се носи от специални ролкови конзолни опори, позволяващи бързо преместване и кофриране на следващия сегмент от конструкцията. Техническото решение за кофражната инсталация е изготвено от екипа на Дока България, като в обхвата на услугите влизат и предварителна заготовка на специфичните кофражни пана и техническа консултация на обекта.

Същинското изпълнение на връхната конструкция на първия виадукт, с дължина 560m, стартира през Януари 2020г. Девет месеца по-късно, мостът е изпълнен и изцяло придвижен на проектното си местоположение, с което е завършена основната работа по изграждането на връхната конструкция на моста. За това време бяха изпълнени общо 21 мостови сегменти, като най-дългите от тях са с дължина 30m. Средната постигната скорост на изграждане на един мостови сегмент е 12 дни, при едно-сменен режим на работа и в условията на извънредната ситуация, съпътстваща ни от Март 2020г. Процесът на изграждане на един мостови сегмент включва следните етапи:
- Изпълнение на основната греда на моста.
- Изпълнение на пътната плоча на моста.
- Последващо напрягане на готовия мостови сегмент към изпълнената вече конструкция / водещ „нос“ с помощта на високоякостни стоманени въжета.
- Понижаване на кофражната форма и избутване на готовата конструкция посредством хидравлични преси.

В момента стартира изграждането и на втория виадукт с дължина 510m, като се очаква да бъде изпълнен значително по-бързо.ДОКА БЪЛГАРИЯ

1588 с. Кривина ул. Розова градина 12
T +359 (2) 41 99 000