ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2020

Лабораторната апаратура гарантира качеството на транспортната инфраструктура

Лабораторната апаратура гарантира качеството на транспортната инфраструктура

Новите поколения лабораторни уреди, гарантират качеството на инфраструктурните обекти и влаганите материали с много по-висока надеждност. Пътят към повишаване на качеството минава през подобряване на строителните изпитвателни лаборатории, там е съхранено знанието за изграждане и поддържане на качествена инфраструктура.

Развитието и възможностите на лабораторните уреди и системи, през последните години, се развиват експоненциално. Основното предимство на новите поколения уреди е намаляването на риска от човешка грешка, като все по-голяма част от процесите се извършват от машини и са независими от човека. Това, от своя страна налага, по-високо ниво на компетентност от лабораторните специалисти и най-вече от хората, които поддържат и калибрират лабораторната техника.

Екипът на Институт по транспортно строителство и инфраструктура, ясно осъзнават тенденциите в развитието на строителните лаборатории и поради това продават апаратура, която улеснява работата и гарантира качеството на извършваните услуги. Част от производителите, които дружеството представлява за България и Балканите са Alfa Testing Equipment; Strassentest; Geotechnical Test Equipment; Suez Water Purification Systems и други. Дружеството е единствено в България, което осигурява пълна услуга – доставка и монтаж на апаратурата, обучение за работа, високо квалифициран гаранционен и след гаранционен сервиз, а до средата на 2021г ще предлага и калибриране, под акредитация, на лабораторна апаратура, с което ще затвори целия спектър от дейности, необходими на съвременните лаборатории.

Ведно с продажбата и поддържането на лабораторна техника, ИТСИ успешно управлява три строителни изпитвателни лаборатории, които работят по най-съвременните стандарти, с последно поколение лабораторна апаратура и са разположени равномерно на територията на страната, в София, Бургас и Плевен, така че да може да се обслужи всеки обект.