ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2020

Ефективност в кариерата с челни товарачи Hitachi

Ефективност в кариерата с челни товарачи Hitachi

В голяма част от кариерите в Европа взривената скална маса се товари традиционно от верижни багери на самосвали или в бункерите на трошачки. Но има редица случаи, когато е много по-ефективно за тези цели да се използват челни товарачи.

Челните товарачи разполагат със сравнително по-големи кофи от багерите, но с по-малка сила на загребване (Break Out Force). Освен това силата на врязване/вкопаване на кофата (Digging Power) е по-малка, тъй като самата кофа е по-широка и силата се разпределя по цялата ширина. Високата мобилност на колесния товарач обаче го прави много по-гъвкав за изпълнение на разнообразни задачи в рамките на цялата кариера през целия ден.

„Един от основните фактори, който натежава при избор на челен товарач пред верижен багер, е разстоянието, на което трябва да се пренесе материалът. Челните товарачи могат да го загребат, пренесат и натоварят, а багерите само загребват и товарят“, обяснява Грег Смит, мениджър Продажби на тежка и минна техника в Hitachi CM.

Има кариери, които технологично разчитат на по-малки, но по-чести взривявания. В този случай по-голямата мобилност на челния товарач ще го класира като по-ефективната машина. Същото се отнася и за кариери с голям хоризонт и много забои, където бързото придвижване на челния товарач от т. А до т. Б води до по-голяма ефективност. Той може при необходимост да преминава бързо от товарене на взривена скална маса към товарене на готови фракции в самосвали за експедиция и обратно, като допълва временно производителността в съответната точка.

Разбира се, работната маса, капацитетът на кофата и височината на разтоварване на челния товарач трябва да бъдат съобразени с параметрите на самосвалите и трошачно-пресевната техника. За целта Hitachi CM предлага широка гама от челни товарачи с богат избор от опции и допълнително оборудване за работа в кариери.