ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2020

Прострийм Груп празнува юбилей

Прострийм Груп празнува юбилей

Компанията е една от най-разпознаваемите инженерингови компании в областта на екологичната индустрия, член на КСБ, БАВ и ред други професионални организации.

Прострийм Груп участва в изграждането на множество водни цикли, рехабилитация на канализационни и водоснабдителни системи, изграждане на магистрални тръбопроводи в цяла България. През последните години компанията се утвърди в областта на изграждането на помпени станции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, пречиствателни станции за инфилтрат и индустриални такива.

Чрез въвеждането на комплексни услуги, като доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, компанията е предпочитан партньор за изпълнение на проекти под ключ, включвайки електро-монтажни дейности, изграждане на SCADA системи, наладка и обучение на персонала и при желание на клиента поддръжка на изградените вече инсталации.

Проектите върху, които компанията работи в тясно партньорство с проектанти, строителни компании и инвеститори, са с различен обхват и мащаб - от помпени станции и индустриални инсталации за обезводняване, до станции с капацитет от 110 хиляди е.ж. с изградено стъпало за оползотворяване на биогаз. В сферата на биогаз инженерингът покрива цялата верига по създаване на стойност от биогаз - от разработването на проекта до изграждането и пуска в експлоатация, както вече доказа в няколко града в България. За проекти, които нямат инсталации за оползотворяване на биогаз, компанията предлага още и решения с мобилни обезводняване на утайки и/или тяхното изгаряне 25 години след създаването си, компанията успешно партнира с реномирани производители, специализирани в приложението на технологии за третиране на води, отпадъци, изгаряне на депониен газ и третиране на почви. По този начин помагаме икономиката ни да бъде по-устойчива и щадяща околната среда.

Компостиращите инсталации се използват за третиране на органичната част от отпадъците на общините. Това са зелените и градински отпадъци, както и хранителни отпадъци от търговски обекти и домакинства. Отпадъците в инсталациите за сортиране, от друга страна, се подлагат на серия от процедури за извличане на специфични компоненти, които могат да бъдат рециклирани, или за отстраняване на материалите, които подлежат само на обезвреждане. В зависимост от спецификите на клиента, се изготвя най-приемливия проект от финансова и технологична гледна точка.

Прострийм Груп, в партньорство с няколко европейски производители, предлага още цялостни рециклиращи, сортиращи и компостиращи инсталации за управление на отпадъците, както и доставка на отделно оборудване като вибрационни или въртящи се сита, надлентови магнитни сепаратори, балиращи преси и транспортни ленти.

Част от начините за опазването на околната среда е мониторинга и третирането на замърсени почви, в зависимост от замърсители. Основната част от замърсителите се определят битовите и промишлените отпадъци, отпадъците от топлоцентралите, селскостопанските отпадъци, изкуствените торове и пестицидите, химичните съединения, съдържащи се в отпадните води като цианиди, феноли, серни и хлорни съединения и други. Инсталациите за третиране на замърсени почви се изграждат, за да се възстанови ценната част, която може да бъде определена като алтернативен ресурс за намаляване на нуждата от нови кариери и депа. Този тип инсталации се произвеждат в зависимост от типа замърсяване, но най-общо включват дозиращи бункери, трошачки (при необходимост), измиваща центрофуга, сито и вибро лента отделяща течна и твърда фаза, хидроциклони, система за обезводняване и пречиствателна станция за третиране на оборотната вода.

Прострийм Груп се е доказала като надежден партньор в екологичните проекти и всяка поредна година доказва, че техническия потенциал не се свежда само до общоприетата продуктова гама на решения, но е винаги готова за нови предизвикателства.