ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2020

Виждаме Сливен като модерен зелен град през следващите години

Разговор с Стефан Радев, кмет на община Сливен

Виждаме Сливен като модерен зелен град през следващите години

Уважаеми г-н Радев, да започнем разговора с това, как се промени общината за последните години. За кои реализирани инфраструктурни проекти бихте споделили повече?
Факт е, че в началото ни беше много трудно, тъй като общината беше в много лошо финансово състояние. Постепенно обаче успяхме да стабилизираме бюджета и 2019 година я приключихме без просрочени задължения. Това ни позволи да планираме и да стартираме много проекти, които са отлагани години назад. Изградихме ключовото кръстовище на „Розова градина“. Смея да твърдя, че с него трафикът значително се облекчи, а и пътните инциденти намаляха. Поне такава е статистиката от КАТ.

Успяхме да направим и така наречения „пробив“ на ул. „Г. С. Раковски“. Стартирахме много важни ремонти на ключови булеварди и улици. Такъв например е ремонтът на бул. „Хаджи Димитър“, който се надявам да приключи в най-скоро време, а това е проект, който гражданите на Сливен очакваха от години. Започнахме, също така, да изграждаме мрежа от велоалеи в града.

Успяхме да реализираме проекти, свързани със социалните услуги и изградихме няколко много важни социални услуги, стараейки се да предоставим най-добрите условия за техните потребители.

Успяхме да направим ремонт на почти всички детски градини в града. Тук говорим и за собствени средства, и за такива от националния бюджет, и за европейско финансиране. Успяваме лека-полека да облагородим инфраструктурата. Изграждаме детски и спортни площадки, паркове. За нас това е важно и е приоритет от първия мандат – да има повече места за игра на децата и по-добри условия за тяхното развитие.

И не спираме до тук. Вече е в ход изпълнението на мащабен проект за близо 100 милиона лева по ОП „Околна среда“. Предстои да бъде пусната изградената преди около 20 години пречиствателна станция за питейна вода. Ще направим цялостен ремонт на довеждащите водопроводи, където са най-големите загуби на вода, както и канализация на квартал „Речица“.

В края на октомври се проведе обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Сливен за периода 2021-2027 г. Предвиждат ли се други инвестиции в инфраструктурата? Какъв ще е фокусът на работата ви?
Този План в момента е в процес на обсъждане и доразработване. Отсега мога да кажа, че той е различен от предишните, защото поставя акцента върху сътрудничеството между регионите и регионалните проекти. Но така или иначе това ще е Планът, който ще бъде основа за всички планове и стратегии, които общината ще изпълнява през следващите 7 години. Важен е, защото определя какво финансиране и за какви области може да очакваме финансиране. Тук е моментът да отбележа, че ние изпреварихме новата рамка, като Сливен и Ямбол решихме да създадем обща икономическа зона. Вече работим по разширението на пътя между двата града.

Що се отнася до това как виждаме развитието на Сливен през следващите години – виждам го като развит зелен град. И не става дума само за чисти въздух и вода, ами за развитие на зелената икономика и „Зелената сделка“ на Европа.

Обявихте, че Сливен има потенциал за производство на зелена енергия. За читателите ще бъде интересно да разкажете малко повече за тази инициатива.

През 2017 г. Сливен бе обявен за Зелен град на България, за това, че обработва най-голям дял от битовите си отпадъци и с отчетени ниски нива на нормите за фини прахови частици. Реализирахме проекта за интегрирания градски транспорт и по улиците на града се движат нови автобуси, които притежават сертификати Евро 6, предстои подмяна на тролейбусния парк, обмисляме вариант и за електробуси. Предстои основен ремонт на въжената линия към Карандила, благодарение, на който нашите съграждани ще могат да пренасят и велосипедите си в планината. Стартирахме проекта за изграждане на велоалейна мрежа в Сливен, което ще стимулира ежедневното ползване на велосипеди в градска среда. С изпълнението на този проект, се затвърждава и нашата концепция – в градското движение с приоритет да бъдат пешеходците, велосипедистите и накрая автомобилистите. Това е модерният път за развитието на един град – здравословният начин на живот и обитаване.

Ситуацията през последните месеци постави предизвикателства пред всички ни? Как се промениха плановете на Общината за тази година?
За съжаление ситуацията с коронакризата никак не ни улеснява и ни изправя ежедневно пред нови предизвикателства, които изискват обширни анализи и отговорни решения. Ние реагирахме своевременно още в началото на март, като актуализирахме бюджета на Общината и ограничихме приходната му част, респективно на разходната. Към момента отчитаме добра събираемост на местните данъци и такси, въпреки че се наблюдава спад в сравнение с миналата година Стараем се да поддържаме баланс и полагаме максимални усилия да се справим и това да не се отрази на начина ни на живот във всяко едно отношение. Не можем да прогнозираме развоя на събитията оттук-нататък, това е съвсем ново предизвикателство за всички нас, но въпреки това, отговорно заявявам, че Община Сливен ще продължи да изпълнява приоритетно предвидените задачи и проекти, които са в интерес на нашия град и жителите на община Сливен. Въпреки ситуацията, животът продължава във всяка една сфера. Смятам, че отговорни и с ясно гражданско съзнание, ще се справим и ще продължим напред и с още по-големи хъс и енергия за работа.