ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 8, 2020

Пет европейски града с общ проект за иновации във ВиК мрежата

София, Париж, Берлин, Копенхаген и Милано и разработчици на технологии обединиха усилия за изобретяване на нови дигитални решения, чрез които да подобрят управлението на водната и канализационната инфраструктура на континента. Чрез проекта Digital Water City, водните дружества, опериращи в посочените градове, ще внедряват различни интелигентни цифрови технологии, за да засилят интегрираното управление на водните системи. За разработването на иновациите те си сътрудничат с общини, софтуерни компании, а също и изследователски институти като Университета Сорбона, Миланския университет и др. Тестваните по време на проекта нови цифрови технологии, ще бъдат сравнени и оценени спрямо настоящите практики.

В София се внедряват две иновации по проекта – температурни сензори за наблюдение преливането в канализацията и дюза с камера за почистване на канализацията. Първите ще се тестват и в Берлин.

Защо е важно да се следи преливането? Дъждопреливните съоръжения са част от канализационната мрежа, които разтоварват системата по време на дъжд, за да не се допускат наводнения в имотите на потребителите. По време на дъжд водата е достатъчно разредена и не застрашава реките от сериозно замърсяване. Преливане в сухо време обаче не трябва да се допуска, защото отпадъчната вода е замърсена и не бива да попада в реките.

„Софийска вода“, част от Веолия, вече монтира 10 комплекта от нискобюджетните температурни сензори за наблюдение на преливането, които са в “офлайн” режим. Те вече събират данни, които после ще бъдат заредени в уеб-платформа, разработвана в рамките на проекта. Принципът им на работа е, че в дъждопреливник се монтират два сензора – един потопен във водата и един в най-ниската част от преливния ръб. Те събират данни за температурата, а разликата между показанията на двата датчика показва, дали има преливане. Предстои да бъдат монтирани и 36 сензора, на ключови места, в „онлайн“ режим. По този начин ВиК операторите ще получават информация в реално време и ще могат да реагират бързо в случай на преливане на води в речните корита.

Интелигентна комбинация от HD камера, дюза за почистване на канализацията и безжична комуникация е другото дигитално решение. С тази технология едновременно ще се почистват участъци от канализацията, ще се следи за качеството на почистването и ще се проследява има ли структурни нарушения по мрежата.