ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 8, 2020

Система за управление на атмосферни води RAINEO

Система за управление на атмосферни води RAINEO

През последните десетилетия валежите стават все по-интензивни, което води след себе си и до препълване на съществуващите канализации/оразмерявани и работещи по остарели данни за интензитет на валежите и честота на населението/ и наводняване на жилищни територии и терени.

При изграждането на нова пътна инфраструктура, също са налице за решаване проблеми с отводняването, отвеждането, съхраняването и обратното връщане в природата на атмосферната вода. Традиционните решения с използването на инертни материали и бетон все по-често се заменят с модерни и пълни системи, включващи и пречистването на водите, имали контакт с пътното платно и потенциално замърсили се с петролни продукти. Те са ефективни и разбира се икономически рентабилни за зададените от атмосферната вода въпроси.

Системата предлагана от групата Пайплайф-RAINEO е цялостно решение за управление, контролиране и регулиране на атмосферните води чрез отделни елементи и процеси, които я изграждат. Това включва: воронки, оттоци, линейни отводнители, канализационни тръби, дъждоприемни шахти, ревизионни шахти, пречиствателни съоръжения (каломаслозадържател), контролни уреди, ретензионен обем от полипропиленови блокчета Stormbox.

Пластмасовите ревизионни шахти PRO са по-икономични и екологични от тежките, трудни за работа бетонови шахти. Гарантираната водоплътност, бързия и лесен монтаж - без нужда от тежка механизация ги прави предпочитани за инвеститори и строители, които ценят времето. Тяхното свързване към канализационни гофрирани тръби Pragma e лесно и заедно представляват съществена част от системата RAINEO. А нейното ядро са инфилтрационните блокчета Стормбокс. Изградени от здрави, пластмасови клетки, те могат да се използват както за задържане и съхранение, така и за контролирано изпускане на атмосферните води.