ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 8, 2020

ПРО МАШ достави и пусна нов асфалтосмесител MARINI BE TOWER 2000

ПРО МАШ достави и пусна нов асфалтосмесител MARINI BE TOWER 2000

MARINI е създадена в Alfonsine Италия през 1899 г. и е световен лидер в производството на асфалтови смесителни инсталации.

Цялостно решение на MARINI, което е в състояние да задоволи производството на асфалт до 480 т/ч, гарантирайки най-доброто качество и гъвкавост при експлоатиране. MARINI извършва и всички основни производствени фази. Освен на развитието на асфалтовото производство, компанията обръща особено внимание на околната среда, като намаляването на емисиите на CO2, икономията на енергия, производството на топъл асфалт и решенията за рециклиране са основен приоритет.

MARINI инвестира непрекъснато в развитието на своите продукти, с цел не само да увеличи конкурентоспособността, но и да подобри качеството на своите продукти и услуги, като така засилва конкурентните предимства на своите клиенти на техните собствени пазари.

Благодарение на 20-годишното сътрудничество между ПРО МАШ и MARINI, беше успешно реализирана доставката, монтажа и пуска в експлоатация на нов асфалтосмесител от най-ново поколение. Инсталацията MARINI BE TOWER ECO 2000 е вече на разположение на клиентите на ПРО МАШ за изграждането на нови инфраструктурни проекти. Асфалтосмесителят е с производителност 160т/ч, оборудван с 5х11m3 бункера за агрегати, сушилен барабан с диаметър 2060mm и дължина 8500mm. Газова горелка 13 400kW и филтър от най-ново поколение. Екипът на ПРО МАШ и MARINI успя в рамките на един календарен месец да достави, монтира и пусне асфалтосмесителя, благодарение на сплотената и колективна работа на сервизните техници, които показаха висок професионализъм и отдаденост към проекта.

С този проект ПРО МАШ затвърждава позициите си на официален представител на MARINI на българския пазар, като водещ доставчик на асфалтосмесителни инсталации, сервизна поддръжка и доставка на оригинални резервни части за нуждите на клиентите.