ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 8, 2020

3D решение за автоматизация и управление Leica iCON Machine Control от Веком Гео

3D решение за автоматизация и управление Leica iCON Machine Control от Веком Гео

Системите за машинната автоматизация на Leica Geosystems са предназначени за тежките пътно-строителни машини. Те са проектирани и създадени да подобрят и автоматизират всички процеси започващи от земните работи до полагането на финален асфалтов пласт на инфраструктурните проекти. Стремежът към по-висока производителност и по-прецизно изпълнение води до търсене на дигитализация на всички потребителски нива в строителството като индустрия. Все повече пътно-строителни фирми в България се интересуват и вървят в тази насока за внедряване и използване на предимствата на 2D/3D системите за машинна автоматизация. На територията на България има над 10бр. работещи машини оборудвани с различни по тип конфигурация 3D системи. Една част от пътно инфраструктурните обекти изпълнявани с тези системи са АМ „Европа“, АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Струма“, участъка от път Е79 между Ребърково и Люти дол от пътя Мездра Ботевград. Със специално обособен екип за „Машинна автоматизация“ и с над 50 успешни инсталации на Балканите, Веком Гео се утвърждава като безспорен регионален лидер и стандарт на работа в автоматизацията на строителни машини и имплементирането на иновативни хардуерни и софтуерни решения в строителството. Компанията покрива този сегмент на територията на няколко Балкански страни – България, Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Македония, Хърватия и Словения. В допълнение към дистрибуцията, последвана от техническа поддръжка, Веком Гео управлява и оторизиран сервизен център за Leica, акредитирана лаборатория по метрологично калибриране и постоянна услуга за GNSS RTK мрежово позициониране.