ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 8, 2020

Реализираните инфраструктурни проекти промениха Габрово в положителна посока

Интервю с Таня Христова, кмет на община Габрово

Реализираните инфраструктурни проекти промениха Габрово в положителна посока

През последните години Община Габрово работи приоритетно по инфраструктурни проекти. Как тези проекти подобряват организацията и безопасността на движение на територията на общината? Бихте ли посочили конкретни примери?
Факт е, че в последните години Община Габрово реализира немалко проекти, които подобриха физическата среда и дори преобразиха някои части на Габрово в положителна посока. Със значителен финансов ресурс по европейски програми бяха реконструирани и новоизградени ключови обекти от градската инфраструктура. Допреди няколко години габровци ползваха едно кръстовище с кръгово движение, което беше популярно като „Колелото“, а днес такава организация има на почти дузина места. Отчитайки предимството на кръговото движение за градски условия, работим в тази насока с цел улесняване на трафика и повишаване на безопасността.

С финансиране по програмите за регионално развитие създадохме кръгови кръстовища на емблематичния Шиваров мост, пред Консултативната поликлиника, на Гаровия площад, беше извършено и благоустрояване в района на пл. „Белорусия“ (старото Колело). С общински средства изградихме кръгови кръстовища в кв. „Младост“, до спортна зала „Орловец“, малки кръгове на няколко места, както и съоръжение на входа на града от посока Велико Търново, чийто инвеститор бе Агенция „Пътна инфраструктура“, а Община Габрово проектира реконструкцията.

С изграждането на тези кръгови кръстовища в конфликтни зони на града беше трайно подобрена както пропускливостта на конкретните места, така и безопасността на всички участници в движението – превозните средства и пешеходците. Кръговите кръстовища доказано успокояват движението в градски условия и са саморегулатор на скоростта на движение. Реализираните в град Габрово кръстовища с кръгова организация са в зони с дългогодишни проблеми с пропускливостта и безопасността на движение. Чрез изпълнените проекти е осигурена по-добра осветеност на уличното платно и на зоните за пресичане. Използвана е хоризонтална пътна маркировка с по-висока трайност, а поставената вертикална сигнализация е ясна и лесно разпознаваема от водачите на ППС.

За читателите ще бъде интересно да се спрете по-подробно на интересни от инженерна гледна точка решения, които са изградени или са в процес на реализация.
Един от подобектите в проекта за устойчив градски транспорт на Габрово включваше преустройство на съществуваща автобусна спирка на ул. „Юрий Венелин“ в „джоб“. Целта бе да направим уширение на централна пътна артерия с интензивно движение през целия ден. Мястото е точно срещу паметника на Рачо Ковача в реката. Преустройството представляваше изнасяне на спирката с част от пътното платно над река Янтра чрез изграждане на стоманобетонова конзола. Конструкцията трябваше да е съобразена с наличната подпорна стена, особеностите на терена и интензивността на трафика. В рамките на тротоара бяха изместени кабелни мрежи, направен е нов предпазен парапет за пешеходци и е монтирана стойка за новата информационна система на масовия градски транспорт.

Друг обект, който предизвика много вълнения у хората, бе изграждането на част от Източната градска улица (ул. „Марин Дринов“) в рамките на проекта „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“. Една от целите бе да се осигури допълнителна алтернативна пътна връзка от центъра на града към ул. „Орловска“ и обратно към Шести участък чрез използването на отдавна съществуващ, но доскоро недовършен тунел над Централния кооперативен пазар. Задачата бе предизвикателна за изпълнение, защото трасето беше в много лошо състояние, почти непроходимо, с едроразмерна растителност, която предизвиква свличания по откосите и пречи на оттока на повърхностните води. Тунелът, с дължина около 130 метра, бе недовършен като настилки и осветление, цялостно занемарен, поради което не можеше да се ползва. Отделно имаше обществен натиск, тъй като след 40 години хората трябваше да свикнат с нова организация, а създадените навици в продължение на дълго време е логично в даден момент по-трудно да се променят. Улицата и тунелът от вида, в който ги описах, трябваше да заприличат на съвременно съоръжение, съобразено с проектантската разработка, предвижданията на градския регулационен план и най-важното – с безопасността и правилата на движение.

Макар да не е проект на Община Габрово, ще спомена обходния път на град Габрово, който определено е един уникален за страната и региона строеж. В началото на юни 2020 г. отсечката, дълга общо 23 км, бе завършена. Пътят е част от транспортното направление Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север – Юг. В нея е най-голямото, изграждано досега у нас, стоманобетоново мостово съоръжение с дължина 640 м и отвор 160 м. Построено е по метода „конзолно бетониране“ и премоства долината на р. Синкевица, част от кв. „Чехлевци“ и кв. „Войново“ на Габрово. Това е третият такъв мост в страната след виадукта на 48-и км на АМ „Хемус“ и виадукта на пътя Подкова – Маказа. Следващият етап на обхода ще е дългоочакваният тунел под Шипка.

Разкажете повече за мерките, които сте предприели и предприемате за безопасността на пешеходците?
Благодарение на проекта за интегриран градски транспорт по ОП „Региони в растеж“ обновихме част от транспортната инфраструктура и съоръжения към нея. Подобрихме организацията на движение на пет от най-натоварените кръстовища, където подменихме светофарните уредби. На тях са монтирани датчици, които регулират и при необходимост удължават зеления сигнал на по-натоварените направления. По същия проект ремонтирахме пешеходните подлези в района на Автогарата и Дома на хумора и сатирата. Монтирани са асансьорни платформи, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение, парапети и тактилни ивици за пешеходци с намалено зрение.

Почти всички пешеходни пътеки в града са маркирани с боя с по-висока трайност, на ключови места са монтирани светодиодни пътни знаци. Поетапно се подобрява осветяването им с нови LED осветители. През последните години са изградени и няколко повдигнати пешеходни пътеки и изкуствени неравности. Също така са подобрени транспортно-експлоатационите характеристики на основна улична мрежа, както и на обслужващи улици в кварталите „Младост“ и „Трендафил“.

От първи юни тази година в Габрово въведохме зони за платено паркиране. Мярката бе продиктувана от необходимостта за подобряване организацията на движение, вследствие на което да се повиши и безопасността на пешеходците. Въпреки наличието на немалко места за безплатно паркиране в центъра на Габрово в годините се наблюдаваше безконтролно паркиране в нарушение на ЗДвП, което затрудняваше участниците в движението и създаваше предпоставки за ПТП. Сега в централната градска част са обособени зони за платено и за безплатно паркиране. Заради специфичния релеф на Габрово и невъзможността да се определи географски една зона за платено паркиране, част от улиците и междублоковите пространства останаха безплатни. След въвеждането на платените зони в определени часове на денонощието се наблюдава значителна регулация при паркирането. Това се дължи и на иновативния софтуер, разработен специално за нуждите на Община Габрово, чрез който се прилага контролът, проверките, абонаментите и санкциите в зоните.

Кои са проектите, заложени за развитието на община Габрово през следващата година?
Предстои завършването на обекта за благоустрояване на кръстовището при улиците „Емануил Манолов“, „Чардафон“ и „Баждар“, където с кръгово движение ще се регулира скоростта на автомобилите в този конфликтен участък. Там ще се осигури възможност за безпроблемно преминаване на голям брой ляво завиващи автомобили от ул. „Баждар“ (пътя за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“) към центъра. Ще бъде завършена и връзката между улиците „Баждар“ и „Скобелевска“. В района ще бъдат изпълнени пешеходни пътеки, ново улично осветление, видеонаблюдение и WiFi зона.

През следващата година ще продължи благоустрояването на квартал „Трендафил“ II, един от най-гъсто населените в гр. Габрово. Изпълняваме дейностите със собствен финансов ресурс за цялостно асфалтиране, обособяване на тротоари и паркоместа, ново улично осветление, зони за спорт, отдих и игра. Предстои да бъде завършен паркингът на Централен кооперативен пазар, с който ще се облекчи паркирането в тази част на града. Ще бъде финализиран и Генералният план за организация на движението в централната градска част, който ще маркира необходимостта от реализация на инфраструктурни проекти за подобряване безопасността на движение в други конфликтни зони на града, където те все още не са решени.