ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 8, 2020

Успешно реализираните проекти подобряват железопътната инфраструктура в България

Интервю с инж. Красимир Папукчийски, генералния директор на ДП НКЖИ

Успешно реализираните проекти подобряват железопътната инфраструктура в България

Инж. Папукчийски, измина една година от последната ни среща. Каква е равносметката за изминалия период? Кои са значимите проекти, част от националното и европейско финансиране, които бихте оценили като успешни?

Годината беше особена, но въпреки трудностите и ограниченията от пандемията, за НКЖИ беше успешна. Железопътният транспорт отново доказа своята надеждност и сигурност особено във време на криза. Продължихме последователната си политика за подобряване на качеството на предлаганата от нас обществена услуга - намаляване на времето за пътуване и повишаване на безопасността на превозите.

Към 30 септември 2020 година по ремонтната програма с национално финансиране са изпълнени 29 704 м механизирано подновяване на железен път (планирани бяха 23 546 м), 51 500 м механизиран среден ремонт на железен път, положен е 42 000 м безнаставов релсов път. Извършено е механизирано поддържане с тежка пътна механизация на близо 2 000 км железен път и стрелки, механизирано подновяване на 40 бр. железопътни стрелки и механизиран среден ремонт на 9 бр. железопътни стрелки.

Напълно завършени са ремонтите на железния път между гарите Тулово - Змейово и Храбърско - Разменна. До края на годината очакваме да приключат ремонтните работи между гарите Стражица - Славяново път №2, Христо Даново - Сопот и Дупница - Големо село. Завършен е и етап от ремонта Дунав мост 1 - най-големият железопътен мост в страната.

В резултат на извършените инвестиции за ремонт на железния път, мостовете и тунелите е повишена средно претеглената скорост по основната жп мрежа до 91,8 км/ч.

С финансиране от държавния бюджет предстои да бъде завършено и цялостното електрифициране на 83-та жп линия Нова Загора - Симеоновград - 60 км железен път. Стойността на договора е над 23 млн лева.

Успяхме да рехабилитираме железопътната инфраструктура в гара Копривщица и участъка Копривщица-Стряма, включително Тунел №7 „Козница“ с дължина 5 812 м, който е най-дългият железопътен тунел в България. Удвоен и електрифициран е железният път в участъка Прилеп-Ведрово, където ще достигнем проектна скорост от 130 км/ч.

При модернизацията на осигурителната техника извършваме замяна на амортизираните стари кабели, съоръжения и елементи с нови (от по-ново поколение и с повишени функционални и експлоатационни характеристики), и подмяна на старите релсови вериги за контрол наличието на влак с нови системи с броячи на оси, отговарящи напълно на техническите изисквания за оперативна съвместимост. Това ще позволи бъдещото им надграждане с диспечерски централизации за управление от единен диспечерски център и изграждане на Европейска система за управление на влаковете (ERTMS). Автоматизират се прелези, изграждат се оптични кабелни мрежи, подменя се осигурително оборудване, извършва се рехабилитация на външно осветление на жп гари с енергоспестяващи /LED/ осветители.

Ремонтът и новото строителство на системите на осигурителната техника, телекомуникациите и електроснабдяването основно се извършва със средства от капиталов трансфер. Усвоените средства през 2019 г. са близо 12 млн лв.. За 2020 г. са вложени средства в размер на 11 300 000 лв..

И тази година положихме много усилия за пълното усвояване на средствата по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г. Започна реконструкцията на трите гарови комплекса - Подуяне, Карнобат и Искър, както и на гаровите комплекси Казичене и Стара Загора. Предстои да бъде даден и старт на строителните дейности за гаров комплекс Нова Загора.

Успешно приключиха рехабилитациите на железопътните участъци Стралджа-Церковски и Скутаре-Оризово по линията Пловдив-Бургас, като резултатът е изцяло модернизирани железен път, контактна мрежа и водоотводнителни съоръжения. В края на 2019 г. бяха подписани и договорите за строителство на три ключови обекта, част от проект „Рехабилитация на жп линията Пловдив-Бургас, Фаза 2“: договорът за реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа на стойност 27 470 887 лв., договорът за модернизация на железопътния участък Оризово-Михайлово на стойност 217 982 167 лв. и договорът за проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас на стойност 184 999 000 лв.. След приключване на етап проектиране, до края на годината предстои да бъде даден старт на строителните работи и за трите обекта.

Тази година подписахме и договорите за строителство на трите лота на най-мащабния проект у нас „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин - Костенец“, който възлиза на обща стойност 1.024 млрд. лв. без ДДС. Oбщaтa дължинa нa трaceтo e 51 км, рaздeлeнo в три пoзиции, a прoeктнaтa cкoрocт e дo 160 км/ч зa кoнвeнциoнaлни влaкoвe. В рaмкитe нa прoeктa щe бъдaт изгрaдeни нaд 20 км тунeли и 23 мocтa и виaдукти, c oбщa дължинa oкoлo 3 км. Прeдвиждa ce мoдeрнизaция нa 5 жп гaри, кaктo и прeмaхвaнe нa вcички прecичaния нa eднo нивo мeжду жп трaнcпoртa, aвтoмoбилнoтo движeниe и пeшeхoдцитe.

НКЖИ е най-големият бенефициент по Механизма за Свързана Европа и има одобрени 4 големи проекта. За всички тях - „Модернизация на жп участък София-Елин Пелин“, „Модернизация на жп участък Костенец-Септември“, „Развитие на жп възел Пловдив“ и „Модернизация на жп участък София-Волуяк“ има подписани договори за строителство и те са в процес на изпълнение.

Кои от реконструкциите на железопътните гари и гаровите комплекси приключиха и кои са в процес на реализация?
В рамките на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 се извършват реконструкции на гаровите комплекси Подуяне, Искър, Казичене, Карнобат, Стара Загора и Нова Загора, като за жп гара Нова Загора се предвижда изграждане на изцяло ново приемно здание и работи по коловозното развитие и пероните на гарата.

През 2020 г. се изпълниха ремонтни работи по приемни здания на железопътните гари и спирки Стамболийски, Брацигово, Момчилград, Подкова, Кърджали, Левски, Варна, Самуил, Саранци, Кюстендил, Дебели Лаг, Мирково, Златица, Пирдоп, финансирани чрез държавен бюджет.

През 2021 предстои стартиране на ремонтни дейности по сгради и околни пространства на жп гари Айтос, Ямбол, Септември и Шумен.

Започва изгpaждaнeтo нa нaй-дългия жeлeзoпътeн тyнeл в Бългapия. Бихте ли разказали повече за читателите на сп. Инфрабилд?
6,8-километровият железопътен тунел /14 км разгърната площ/, който ще бъде прокаран между Елин Пелин и Вакарел, ще е най-дългият в България. Модернизацията на първата част от проекта Елин Пелин - Костенец, в който попада и тунелът, ще струва близо 500 млн. лв. и трябва да бъде завършена за 6 години.

Като разгърната площ тунелът ще е 2 пъти по-дълъг от настоящия първенец „Козница“ (5.8 км), който се намира между Копривщица и Стряма и е построен в средата на XX век.

Идеята е да се изгради високоскоростна отсечка, където пътническите влакове да могат да се движат със 160 км/ч, а товарните - със 120 км/ч.

В обхвата на строителните дейности са предвидени също 8 моста и естакади, нова гара в Елин Пелин, спирка Побит Камък и разделен пост при Вакарел.

Предвижда се първа фаза на проекта „Елин Пелин -Костенец“ да се изпълни в сегашния програмен период, като част от изпълнението ще продължи и през следващия.