ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 1, 2021

PERI с участие в изграждането на тунел Железница

PERI с участие в изграждането на тунел Железница

PERI е световен лидер в производството и доставката на високотехнологични кофражни системи, скеле и компоненти, предлагащ услугите инженеринг и супервайзинг на обекта от експерти с богат опит.

Един от най-значимите за страната инфраструктурни обекти към днешна дата е тунел „Железница“ - тунел от АМ „Струма“, Лот 3.1., най-дългият пътен тунел в България с дължина приблизително 2 km. Съоръжението се състои от две еднопосочни тръби, като широчината на пътното платно в една тръба е 8,50 m. Тунелът е ситуиран в планинския масив южно от Благоевград и северно от село Железница. Проектът осигурява напречни връзки между двете тръби.

Изпълнителят постави пред PERI задачата да се изпълни основната вторична облицовка на тунелните сечения с индивидуален тунелен кофраж, както и да даде решения за аварийни и дренажни ниши по продължение на тунела, които се изпълняват заедно с кампадата от основната конструкция. Друго предизвикателство беше решението за аварийните уширения, пешеходни и автомобилни връзки между двете тръби на тунела, както и изпълнението на крайните кампади на тръбите по открит способ (порталите) чрез кофражната количка и индивидуално разработено решение за външния кофраж.

Kофражните решения за изпълнението на двете тунелни тръби от северния портал на тунел „Железница“ до средата на съоръжението бяха разработка на техническия отдел на PERI България. За целта бе изготвено индивидуално кофражно решение с обща дължина на кофража 12,1 м и тегло на обшивката 40 т.

PERI подсигури супервайзор с богат международен опит, специализиран в инфраструктурни проекти, който присъстваше по време на асемблирането, тестването и изпълнението на първата кампада от тунела, с цел гарантиране на правилната експлоатация и поддръжка на системата.

За придвижване, позициониране и поемане на натоварването при бетониране е използвана кофражна количка PERI VARIOKIT Tunnel Carriage, която е снабдена с хидравлична система за движение по релсов път и за прецизно поставяне на кофража. Той е оборудван с пневматична система от вибратори, осигуряващи правилно уплътняване на бетона. Системата разполага с множество люкове по обшивката и дистрибутор за бетонпомпата. Така бетонирането се извършва поетапно от двете страни на конструкцията за постигане на оптимално време на полагане и възможност за контрол по време на полагането. За последния етап от бетониране кофражът разполага с 3 отвора в свода (щуцери) за директна връзка на маркуча на бетонпомпата. Внедрена е и система за измерване на температурата на положената бетонна смес в реално време, чрез което може да се определи моментната якост и да се осигури оптимално време за декофриране.

През 48 m се изграждат дренажни ниши за отичане и отвеждане на дрениралите от масива води през евентуални пукнатини и/или повреди в първичната (крепежна) облицовка извън тунела. За изпълнението им е произведена специална стоманена кофражна кутия, която се полага предварително, след което се затваря с основната кофражна облицовка на тунела и така дренажната ниша се изпълнява заедно с конструкцията.

Изпълнението на аварийните ниши е решено в три етапа. При първия се изпълняват стените на нишата към масива, като се използва вертикален кофраж TRIO за едностранно кофриране. Вторият етап се състои в отливане на свода на нишата чрез кофраж за кръгли елементи GRV, а за подпорна конструкция се използват кули MULTIPROP. Последният етап включва изпълнение на оставащия обем бетонна конструкция между свода на нишата и основната конструкция на тунела, за което е произведен индивидуален метален кофраж, който се интегрира към основната обшивка.

Предстои изпълнение на аварийните уширения и връзки, за което са направени разработки, включващи вертикален трегерен кофраж VARIO, стойки за едностранно кофриране SB и модулната инженерна система VARIOKIT.Пери България

София 1839, м. "Нова махала" № 46, кв. "Враждебна"
тел.:02/ 8144040