ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 1, 2021

Виакон представя водостоци от MultiPlate конструкции на автомагистрала Хемус

Виакон представя водостоци от MultiPlate конструкции на автомагистрала Хемус

Благодарение на своите предимства при сглобяване на конструкциите MultiPlate, а именно възможност за сглобяване при минусови температури и по-ниски разходи в сравнение с традиционните стоманoбетонни конструкции, през 2018 година ВиаКон България проектира, достави и сглоби водостоци в участъка между Боаза и Ябланица на автомагистрала Хемус от км 78+500 до км 87+800. Една от MultiPlate конструкциите разположена на км 83+381, се откроява със значителната височина на покритие над нея. За да се осигури най-висока надеждност, ВиаКон България направи и предостави редица изчисления, в резултат на това, на изпълнителя бе предложена конструкция MultiPlate тип VT6 с клас стомана S 355 MC и дебелина 8 мм. След сглобяването на конструкцията, се изпълни армонасипната стена и габионна лицева част. Покритието над стоманената конструкция на най-високата точка достига 28 метра, което я нарежда сред най-дълбоко вградените сглобяеми конструкции от вълнообразна стомана на Балканите. Използвана е стомана със специален химичен състав, която позволява цинковият слой да е с дебелина 200 μm. Тази защита изпълнява изискването на българските нормативни документи за 100 годишна дълготрайност на конструкцията. Поради големия наклон на водостока, който е 15.87% е направена проверка за плъзгане. Стоманените конструкции MultiPlate имат приложение и при реконструкцията на вече съществуващи обекти, т.н. метод релайнинг (relining). Конструкцията от вълнообразна стомана се вкарва в светлия отвор на съществуващия обект и пространството между двата обекта се запълва с бетон клас мин. С16/20. Този метод позволява да бъде реконструиран стар обект, без да бъде спирано движението и без необходимостта от демонтиране на старата конструкция.