ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 1, 2021

Новите уреди повишават качеството на услугата

инж. Ивайло Атанасов, търговски директор Институт по транспортно строителство и инфраструктура

Новите уреди повишават качеството на услугата

Бихте ли запознали читателите на сп. Инфрабилд с новите поколения уреди предлагани от ИТСИ?
Здравейте, пазара на лабораторни уреди се развива много динамично през последните години. Това е следствие на нуждите на строителните лаборатории, които се стремят към постоянно повишаване на качеството на предлаганите услуги. Ако сравним лабораторната работа преди 10 години и си я представим как ще изглежда след 10 години, разликата е една, но съществена – преди 10 години основния фактор в лабораториите е човека, от него зависи качеството и достоверността на резултатите. След 10 години ще бъде обратното, резултатите ще зависят основно от апаратурата. Имаме опита на медицинските лаборатории, при които техниката се разви точно така.

В момента сме в междинен период, всички нови уреди са полуавтоматични или автоматични, с добри електронни компоненти и софтуер – целта е да се елиминира човешката грешка. На практика ще стигнем до там, че лаборантите ще трябва само да зареждат пробата и да стартират изпитването и ще получават резултати – това са и основните изисквания, които имат лабораториите, когато заявяват нова техника, ние отговаряме на тези нужди, всички уреди, които предлагаме, са предварително проверени и много добре анализирани и гарантират качеството на изпитванията, за това и нашето мото е „Ние гарантираме Вашето качество“.

Това означава ли, че лабораторните специалисти ще изчезнат?
Напротив, лаборантите ще станат много по – важни и търсени, но тяхната работа ще се измести към анализа на резултатите. Към момента строителните лаборатории се използват основно, след като един продукт е вече създаден или вложен. В бъдеще лабораториите ще имат решаваща роля, при избора на материали и технологии за изпълнение, защото в тях ще бъде концентрирано познанието, което също ще промени пазара на лабораторна апаратура.

Как бихте отговорили на въпроса „Защо е важно да се инвестира в нова апаратура“?
Качество! Целия свят върви в посока повишаване на качеството, чрез интегриране на високотехнологични решения. Строителните лаборатории, макар и да изостават, няма как да останат настрани от тези процеси. Всеки нов уред повишава качеството на предлаганата услуга, а строителните лаборатории имат точно тази цел – да осигурят и гарантират качеството. За съжаление голяма част от лабораториите в България са оборудвани с много стара техника, това влияе много на резултатите, дори и през самочувствието на лаборантите.

За да изпълнява своето предназначение качествено и дългосрочно как е необходимо да се поддържа и калибрира лабораторната техника?
Това е още един сериозен проблем, неглижиран в България. Поддържането на апаратурата е от изключително значение, тя трябва да се преглежда редовно – ежеседмично и ежемесечно от лаборантите, които работят с нея, като я почистват и следят отклоненията и поне веднъж на тримесичие да се преглежда от специалист, ако е необходимо да се сменят масла, да се коригират настройките, да се прегледат резултатите, да се направят малки ремонти и т.н., важно е да се водят записи и да се следи апаратурата, за да се гарантира нейната правилна употреба и най – вече достоверността на резултатите. Точно за това, ние в Институт по транспортно строителство и инфраструктура, много държим на поддържане и профилкатика и предлагаме такива услуги.

Калибрирането е друг процес. Много е специфичен и отговорен. Голяма част от уредите се калибрират с еталони, които са проверени и потвърдени с национални еталони. Това означа, че до първичните еталони, ги дели една стъпка. Точността им е изключителна, в много случаи по – малко от една хилядна от грама или градуса. Правилата в България и Европа изискват калибрирането да бъде периодично, най – често на една година, но зависи от уреда. Много е важно да се следят резултатите при всяко калибриране и да се сравняват с предишните, така се осигурява проследимост и най – вече се гарантира правилната работа на уреда и съответно достоверността на резултатите.

Тук е момента, за първи път да кажа, че ние подготвяме разширение на нашата лаборатория и ще започнем да извършваме калибриране по шест величини. Разбираме отговорността на задачата, но сме уверени, защото разполагаме с много добри квалифицирани лабораторни специалисти и закупихме последно поколение апаратура, разбира се всичко от производителите, които ние представляваме.