ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Студеният асфалт „Ратек“ е нов, иновационен продукт за България

Студеният асфалт „Ратек“ е нов, иновационен продукт за България

Производството се извършва по утвърдена рецепта на канадската фирма McAsphalt Industries Ltd., изчислен за климатичните условия в България, ползвайки каменните фракции на кариера „БАЛША“. Основна роля в производствения процес има модифицирането на битумното вещество с полимерната добавка на McAsphalt Industries Ltd. Разликата със съществуващите на българския пазар студени асфалтови смеси е в това, че новият продукт са произвежда с модифициран битум, а не с битумна емулсия. Битумната емулсия е разреден битум с около 40% съдържание на вода. При отрицателни температури тази вода кристализира, с което се нарушават всички химически връзки в асфалтовата смес и до няколко месеца асфалтовото покритие се разрушава. Модифицираният битум, от своя страна, е свързан с дизел (или керосин), което не позволява замръзването при ниски температури и удължава срока на употреба.

Инструкция за употреба:
- Подравняват се и се отсичат вертикално стените на мястото на ремонта /дупка, част от пътно платно, траншеен изкоп и др./
- Мястото на ремонта се почиства от отчупени парчета, вода, кал, сняг, лед и др.
- Мястото на ремонта се подсушава.
- Така подготвеният участък се запълва със студена асфалтова смес „РаТек“ до 1-2 см над нивото на пътната настилка.
- Извършва се първоначално уплътняване с подръчни средства.
- Завършеният участък се запечатва чрез посипване със сух пясък, цимент, гранитна прах или каменно брашно.

Ремонтът е завършен и автомобилното движение може да бъде възстановено!

Забележка: При необходимост от полагане на студен асфалт „РаТек“ с дебелина повече от 5 см е необходимо послойно полагане и уплътняване през 3-5 см.

Разходна норма: 25 кг студен асфалт „РаТек“ са достатъчни за запълване на 1m2 с дебелина 1 см.

Основни преимущества:
- Прилага се при всички сезони от -29°С до +49°С, включително при неблагоприятни климатични условия като дъжд, сняг, повишена влажност.
- Лесен за употреба- полиетиленови чували от 25 кг. и Big-Bag разфасовки от 1 тон.
- Постига се високо качество на отстранявания дефект на асфалтовото покритие в съответствие с изискванията за плътност, якост и равнинност на покритието.
- Дълъг срок на експлоатация на покритието - даваме гаранция от 3 години при спазена технология на полагане и уплътняване на отремонтирания участък.
- Постоянно наличие и достъпност на продукта - може да се съхранява на открито депо до 2 години.
- Технологията позволява постигане на висока оперативност, т. е. веднага след приключване на ремонта движението на МПС може да бъде разрешено.
- Екологично чист продукт - по-малък разход на енергия при производството, минимизирани въглеродни емисии.
- Прилагането на студен асфалт „РАТЕК“ означава никакви строителни отпадъци. Всяко неизползвано количество може да бъде съхранено до появата на следващ участък за ремонтиране.