ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

ВиК Бургас стартира един от най-мащабните водни проекти у нас

ВиК Бургас стартира един от най-мащабните водни проекти у нас

През март 2020 управителят на ВиК Бургас инж. Ганчо Тенев и министър Емил Тодоров подписаха един от най-мащабните договор във водния сектор. Сумата по договора възлиза на 459,3млн. лв. по оперативна програма Околна среда, като 323,7млн.лв. от тях представляват безвъзмездно финансиране.

Реализирането на този интегриран воден проект включва не само областния град, но също обхваща осем общини и 12 агломерации освен Бургас, повечето от които по Южното Черноморие - Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец. Проектът ще бъде реализиран в рамките на 43 месеца, като крайният срок за завършването му е 31 декември 2023г. Бургас е сред последните градове, които подписаха договор по отношение на ВиК мрежата в рамките на настоящия програмен период, но проектът е много по-мащабен от останалите, които ще бъдат финансирани.

Мащабният проект обхваща решаването на няколко ключови проблема, търсещи решение през последните години. Ще бъдат реконструирани участъци от наличната ВиК мрежа, ще бъдат изградени нови участъци във връзка с разширяването и развитието на някои квартали на Бургас, ще бъде извършена рехабилитация на налични пречиствателни съоръжения и изграждането на нови, както и подобрения на мрежата, осигуряваща питейна вода в Бургас и областта.

Целта на проекта е да бъде изградена водоснабдителна инфраструктура, която да пречиства отпадните води и да повиши ефективността на ВиК съоръженията, като в същото време природата е защитена. Ще бъде извършена реконструкция на 158km водопроводна и 22km канализационна мрежа. Ще бъде изградена нова пречиствателна станция в Карнобат, както и 7km нова водопроводна и 73km нова канализационна мрежа. Ще бъде извършена рехабилитация на четири пречиствателни станции в Бургас, Лозенец и Обзор. Ще бъдат реконструирани станциите за питейна вода към язовирите Камчия и Ясна Поляна в общини Поморие и Приморско. Вече са предоставени 120млн. лв. от финансирането, като реализирането на проекта вероятно ще започ­не от кв. Меден рудник, а най-значителна ще бъде реконструкцията на деривация Ясна поляна, която ще включва подмяна на главните клонове и амортизираните водопроводи. ВиК Бургас са обявили обществени поръчки, първата засягаща кварталите Изгрев, Зорница, Акация, Победа, както и Централната градска част, а втората – кварталите Меден рудник и Крайморие.

Една от основните ползи от осъществяването на този проект е, че той засяга 2/3 от територията на кв. Меден Рудник в Бургас, което ще предостави възможност за развитието на комплекса и разширяването му. Проектът ще засегне и централната част на Бургас и ключовата ул. Индустриална, както и захранването на града с питейна вода. Проектът обхваща дейности и кв. Крайморие и ще предостави възможност за развитието му, чиято територия, годна за строително разрешение, е шест пъти по-голяма от сега наличната. Ще бъде решен проблемът с отпадните води на кв.Сарафово. Проектът ще даде възможност и за разширяване на северната Индустриална зона. Към градската пречиствателна станция ще бъде изградена инсталация за оползотворяване на произведените утайки.

Преди този мащабен проект, последните години бяха приключени и други ВиК проекти в област Бургас, които включваха изграждането на пречиствателната станция в Созопол и на тази за отпадните води в Равда (включваща Слънчев бряг и Несебър). Преди години беше изпълнена и реконструкция на пречиствателната станция в Приморско и Китен. Беше завършена и пречиствателната станция за отпадни води на Айтос.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама