ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Започна разширение на ключова пътна артерия в Стара Загора

Започна разширение на ключова пътна артерия в Стара Загора

В началото на април беше извършена първа копка на проекта за ремонт и разширение на ул.“Капитан Петко Войвода“ в Стара Загора. “Реновацията предвижда изграждане на четирилентова улица с по две ленти за движение за всяка посока. Ще бъде създаден също така и паркинг, който ще обслужва нуждите на новоизградения „Руски пазар“, обясни ръководителят на проекта и секретар на Община Стара Загора - г-н Делян Иванов.

Улицата е от първостепенната улична мрежа на града и е единствената връзка към промишлената зона с посоки север-юг, без да се влиза към обособената централна градска част. За интензивното движение, което се провежда по нея, тя е с недостатъчна ширина на пътното платно. Освен, че обслужва индустриалната зона, тя е граница между два големи старозагорски квартала - Три чучура юг и Казански.

Също така проектът предвижда изграждане на кръгово кръстовището при ул. “Христо Ботев”. Бъдещото развитие от изток на запад на ул. “Христо Ботев“ ще даде възможност за втора връзка на кв. “Три чучура юг“ и централна градска част, без да се използва бул. “Цар Симеон Велики“. В рамките на проекта ще бъде изградена и велоалея, а спирката на масовия градски транспорт от изток ще бъде изместена след предвиденото кръстовище. Пешеходното движение е решено с изграждане на тротоари от източната и от западната страна на улицата. Осигурена е достъпна среда, свързана с горните направления, включително и за хора с увреждания.

Целта на проекта е създаване на хармонична и естествена градска среда, която да има потенциал за нов живот и развитие. Стойността на инвестицията доближава два милиона лева, предоставяни от ФГР ЮГ и включват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Срокът за изпълнение е 210 календарни дни.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама