ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

ИКТ Клъстер Бургас подпомага ефективния преход към дигитализация

ИКТ Клъстер Бургас подпомага ефективния преход към дигитализация

ИКТ Клъстер Бургас е водеща организация с нестопанска цел, представляваща технологичния сектор в град Бургас и Югоизточна България подпомагаща реализацията на дигиталните политики на общинско ниво.

ИКТ Клъстер - Бургас активно работи за насърчаване, подкрепа и развитие на сътрудничеството между всички бизнеси, училища и държавни институции в областта на информационните и комуникационните технологии, за създаване на благоприятни условия за тяхното развитие, повишаване на тяхната конкурентоспособност на национално и международно ниво.

Основната цел, за която клъстерът работи, е да създаде подходяща инфраструктура с подходящ брой квалифицирани служители, за да привлече сериозен интерес от международни компании, които да инвестират в региона.

Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб или DigIhub е СНЦ, което е съвместна инициатива на организации от публичния, частния, неправителствения и образователния сектор в Бургас.

Създаден с цел да подпомага ефективния преход към дигитализация на работните процеси, да подкрепя представителите на бизнеса в региона за въвеждане и / или внедряване на цифрови технологии и интелигентни системи и тези, които предлагат услуги с по-високо качество.

DigIhub дава възможност на междусекторните съвместни инициативи, семинари и иновативни стартъпи. Той допринася за реализирането на съвместни проекти за дигитална трансформация на бизнеса, което засилва технологичния и иновативен потенциал на региона за предоставяне на широк спектър от услуги в областта на туризма, културната идентичност, логистиката и мобилността.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама