ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Интелигентни обръщателни апарати от фьосталпинe

Интелигентни обръщателни апарати от фьосталпинe

Австрийската компания фьосталпине предлага интелигентни обръщателни апарати за железопътния транспорт със система за наблюдение ROADMASTER. С тях може да се визуализира състоянието на обръщателния апарат и управляваните от него съоръжения, да се поддържа и ремонтира по-ефективно и евтино, позволява се оптимизиране на циклите на поддръжка. Системата също разпознава и докладва нередности и се избягват последващи откази в апарата и стрелката.

За разлика от конвенционалното наблюдение, всички данни се събират от апаратите и не е необходима инсталация на допълнително оборудване в релейното/контролната зала. Предлаганите апарати са два типа - интелигентно подготвени, т.е. ще имат възможност да бъдат свързани в последствие към системата за интелигентно наблюдение, както и напълно интелигентно готови, т.е. вече комуникиращи с ROADMASTER от самото начало. Активирана е безжичната комуникация и апаратите ще комуникират директно с екипите за поддръжка.

Захранването на сензорите може да се осъществи посредством вградена батерия или директно към захранващата мрежа. Генерират се данни и информация за цялостното поведение на стрелката, които се предават чрез SIM или Интернет модем. Действителното състояние се показва на уеб базирана интелигентна диагностична платформа ROADMASTER, позволяваща достъп чрез фиксирани терминали или други мобилни устройства. Сред наблюдаваните данни са дата/час, сила на преместване, времетраене и позиция (достигнато крайно положение), текуща графика, работно налягане/настроено налягане, ниво на маслото, температура и др. Предимствата на тази система са модулно преоборудване или предварително интегрирано в обръщателния апарат, възможност за комуникация към IT мрежова архитектура или посредством отдалечен достъп към сървър, на който е достъпно приложението.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама