ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Интелигентни системи за управление на осветлението

Интелигентни системи за управление на осветлението

Свързаното осветление прави градовете по-интелигентни и безопасни, помага на общините да пестят енергия и да намалят оперативните си разходи. Interact е надеждна и мащабируема платформа за Интернет на нещата на фирма Signify (Philips Lighting), която събира информация от свързано светодиодно осветление. Платформата Interact е разработена за да може да покрие нуждите на управление за улично, парково, архитектурно, спортно и индустриално осветление и др. В разработването на тази платформа Сигнифай не е сам и работи в партньорство с Vodafone, CISCO, SAP и други международни компании благодарение, на което може да ви предложи едно цялостно решение.

Interact City осигурява стабилна инфраструктура за подобряване на градските услуги и дава възможност за отдалечен достъп, наблюдение и управление на уличните и паркови осветителни тела.

Interact City може да се интегрира в други градски системи за управление или да се използва като платформа за интеграция. Това позволява да се оптимизира работата на осветителните тела както и за оптимизация консумацията на електроенергия, чрез управление на осветеността през нощта в зависимост от натовареността на региона. Платформата дава възможност и за мобилно приложение за хората от техническата поддръжка.

Отвореният приложно-програмен интерфейс обединява в себе си информацията, която постъпва от осветителните тела и/или поддръжката и заложените технически параметри. Платформата позволява съхранение, управление и анализ на тези данни. Анализът може да бъде извършван в реално време, за минали периоди, както и предсказващ анализ.

В България, Община Варна е първият проект, реализиран със система за интелигентно управление на осветлението а проектът и до сега продължава да се развива. В най-скоро време ще бъде завършена и реализацията на интелигентна система за управление в град Плевен.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама