ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Община Габрово ще изгради подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци

Община Габрово ще изгради подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци

За изпълнение на дейността, Община Габрово е избрала оформянето на две съвременни площадки в централна градска част, в междублоковите пространства на четири от най-големите жилищни блока. Общият брой на подземните контейнери, които предстои да бъдат доставени, монтирани и брандирани в периода на договора, е 6 броя, групирани по 3 броя на двете площадки. Всеки контейнер трябва да е доставен и с по един брой резервен съд/чувал за отпадък с обем 3 м3. Необходимо е да са оборудвани с ултразвуков сензор за отчитане на нивото на запълване на контейнера, температурен сензор и сензор за контрол на достъпа за преките потребители, включени в целевата група на проекта. Целта е Община Габрово да получава данни за броя на отварянията, броя на обслужванията и нивото на запълване. На всяка от двете контейнерни площадки, следва да се доставят и монтират устройства за видеонаблюдение, съгласно предварително изготвените проекти, както и да се изработят и монтират информационни табели. Двете площадки следва да са електрозахранени, съгласно условията, определени от електроразпределителното дружество. Оформянето трябва да бъде съобразено с естетическата съвместимост на околните пространства и жилищните блокове. Дейността включва изграждане на бетонни шахти, вкл. изкопи, кофраж, армировъчни и бетонови работи. Цялостно благоустрояване около контейнерните площадки – пешеходни настилки, озеленяване, място за отдих, беседка, пейки, кашпи и/или друго градинско обзавеждане, съгласно предварително изготвените проекти. В случай на необходимост, изместване на съществуващи подземни комуникации, възстановяване на околното пространство и съществуващите настилки. В прилежащия обхват, на подходящо място на всяка от двете площадки, ще бъде разположено по едно соларно съоръжение, осигуряващо време за автономна работа на сензорите на подземните контейнери.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама