ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Открита беше ПСОВ в Ямбол

Открита беше ПСОВ в Ямбол

Ямбол вече има действаща пречиствателна станция за отпадъчни води. На площадката є в местността Манаф чаир се проведе официалната церемония за отбелязването на края на строителните дейности по втората фаза от този проект. Продължителността на проекта е общо 94 месеца и неговото изпълнение продължава до постигане на проектните параметри на пречиствателната станция. Проектът за водния цикъл на град Ямбол е фазиран проект, който започна с финансиране от предходния програмен период на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. С реализацията на втората фаза на проекта завършва целият воден цикъл на Ямбол и се решават ключови проблеми с водоснабдяването и канализацията на града - единственият областен град без пречиствателна станция за отпадъчни води вече разполага с едно модерно съоръжение.

Пречиствателната станция ще обслужва цялото население на областния град, включително ще пречиства водите от индустриалната зона. Предвидена е с капацитет за 110000 еквивалент жители. В изграждането є е заложена тристепенна технологична схема за пречистване на отпадъчната вода - първично стъпало за механично утаяване, вторично стъпало за биологично пречистване и третично стъпало за отстраняване на азот и фосфор. Изградени са съоръжения за обеззаразяване и за оползотворяване на отделения чрез когенерация от стабилизиране на утайката газ метан.

На церемонията присъстваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански и неговият заместник Михаил Керемидчиев, председателят на Общински съвет-Ямбол Антон Шиков и общински съветници, Волен Дичев, временно изпълняващ длъжността областен управител на област Ямбол, Димитър Иванов, председател на Асоциация по ВиК-Ямбол, управителят на фирмата изпълнител Елит Строителна компания - Иво Диков и ръководителят на проекта Ивелина Цонева.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама