ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Официално откриха Европейската година на железопътния транспорт

Официално откриха Европейската година на железопътния транспорт

2021 година е обявена за Европейска година на железопътния транспорт. Чрез проекти, дискусии, събития, изложби и инициативи в цяла Европа железопътния транспорт ще популяризира железниците сред гражданите, предприятията и публичните органи като привлекателен и устойчив начин за придвижване, като се постави акцент върху неговия иновативен характер.

На 29 март 2021 г., Европейската комисия и Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз проведе съвместна конференция, за да дадат официален старт на инициативата.

За да се повиши качеството на обслужване и да бъде по-привлекателен железопътния транспорт в България се извършват мащабни проекти за модернизация, рехабилитация и изграждане на нови транспортни връзки и интермодални терминали. Едновременно с това БДЖ инвестира в закупуване на нов подвижен състав и извършване на основен ремонт на наличния, като очакванията са до 2024 година над 50% от подвижния състав да бъде изцяло подновен.

От края на март месец БДЖ вече разполага с още един изцяло обновен електрически локомотив, който вече обслужва влакове по железопътната мрежа в страната. Локомотив 44 070 е вторият напълно възстановен от силно амортизирано състояние и трайно спиране от движение след извършен капитален ремонт в Чехия. Очаква се всеки месец до края на 2021 г. по договора със заводите поетапно да излизат изцяло ремонтирани локомотиви.

Ремонтната програма на БДЖ, която включва ремонт и рециклиране на вагони, капитални и подемни ремонти на локомотиви, основен ремонт и поддръжка на мотрисни влакове, както и закупуването и доставката на нов подвижен състав, значително ще промени облика на подвижния състав и съответно ще повиши качеството на обслужване за клиентите на БДЖ.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама