ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 2, 2021

Първи стъпки за възстановяването на панорамния път Варна – Златни пясъци

Първи стъпки за възстановяването на  панорамния път Варна – Златни пясъци

Към настоящия момент има изготвен идеен проект за „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“. Изработени са два варианта – самостоятелно укрепване на пътния участък с пилотна силова конструкция и дълбоко фундирана мостова конструкция. Избраният вариант предвижда изграждането на естакада с дължина около 200 м, в зависимост от резултатите на инженеринговото проучване. Тази естакада ще бъде фундирана на дълбоко залягащи пилоти и щлицови стени, по която ще преминава двулентово пътно платно, велоалея, пешеходна алея и панорамна площадка в централната най-висока част. Поради факта, че свлачището е активно и условията се променят с времето, ще бъдат извършени нови геоложки проучвания, в резултат на които предложеният вариант може да претърпи корекции. Финансирането на обекта ще е за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура”. За целта предстои подписване на споразумение между Община Варна и Агенция "Пътна инфраструктура“.

Община Варна се ангажира да предостави на АПИ за безвъзмездно ползване разработените към момента проектни материали. Освен това ще оказва съдействие на всеки етап на съгласувателните процедури и процедурите по изграждане на обекта.

Агенция „Пътна инфраструктура” ще извърши необходимото за осъществяването на строежа. Държавната структура ще организира дейностите по провеждане на процедурите по избор на изпълнител, на строителен надзор и др.

С реализацията на проекта ще бъде възстановен международният път Е-87 от Варна до Констанца. Друг очакван положителен ефект е възстановяването на инфраструктурата в района, обслужваща около 3 000 домакинства, както и гостите и туристите в района. Ще бъдат изградени и нови зони за обществен отдих.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама