ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 5, 2021

Ефективно трошене и пресяване с машини TRIO в България

Ефективно трошене и пресяване с машини TRIO в България

В началото на юли успешно приключи пускането и въвеждането в експлоатация на трошачно-пресевна инсталация с машини TRIO в кариерата до с. Иречеково, област Ямбол. Въпреки сложната ситуация с доставките в следствие на епидемията, Велев Машинъри ЕООД и неговите партньори дадоха всичко от себе си за ускоряването на реалния старт на високоефективното производство на каменни фракции за бетон и асфалт.

Началото на реалната работа на новата трошачно-пресевна инсталация в кариерата на Технострой-инженеринг 99 АД бе планирано за април 2021 г. Въпреки своевременната доставка на самите трошачни и пресевни машини TRIO, материалите за металните носещи конструкции и лентовите транспортьори се забавят с около два месеца и половина заради липса на необходимите количества в европейските дистрибуторски мрежи на водещи световни производители.

След ударно наваксване с местното производство на стоманени компоненти и успешен монтаж на цялата технологична линия, настройките на самите машини и регулирането на тяхната съвместна работа става за по-малко от седмица. Безпроблемно заработват 26-кубиковият приемен бункер с вибрационен питател и сито тип Grizzly, както и монтираната под него челюстна трошачка TRIO CT2436, подаваща към 3-дековата пресевна машина TRIO TIO6203 фракция с големина 0-140 мм.

При пускането на конусната трошачка TRIO TP260 се налага подмяна на вградена под нея течка. Изпробвани са няколко вида настройки, за да се установи как действа тя спрямо добивания тук материал - основно трахибазалти, изключително твърди и абразивни скали. В крайна сметка минималното разстояние между конуса и мантията е регулирано на 20 мм и след последващото пресяване се получава идеален готов продукт с размери 0-4 мм, 4-11,5 мм и 11,5-20 мм.

За отличната зърнометрия с минимално допустимо количество пръчки/плочки голямо значение има патентованата стъпаловидна повърхност на мантията на конусната трошачка, както и съвременната електронната система, осигуряваща необходимото контролирано „задавяне“ на машината с материал. Любопитен факт е, че всички фракции, произведени по време на пробите, са съвсем годни за влагане в стандартни бетони и успешно са реализирани на пазара.

Напълно е постигната заложената производителност от 130-160 т/ч, както и желаният най-голям дял на фракциите с размери 11,5-20 мм. А след направеното обучение на място операторите на Технострой-инженеринг 99 работят уверено с машините както в ръчен, така и в автоматичен режим.

„Скалата, която добиваме и преработваме на кариерата до с. Иречеково е с уникални характеристики. Може да се влага в асфалт за износващия се слой на автомагистрали и летища, както и в бетон от всички класове, в т. ч. високоякостни. Но са необходими много здрави машини за нейното разтрошаване. Първоначално ние имахме друга идея за нова трошачно-пресевна инсталация, но след това приехме варианта с машини TRIO на Велев Машинъри, който се оказа добър за вида скала в нашата кариера. Доволен съм от инсталацията, работи в ефективно, постигнахме желаната производителност, като формата на зърното на скалните фракции отговаря на всички нормативни изисквания ", заяви Стоян Проданов, изпълнителен директор на Технострой-инженеринг 99 АД.

„За пореден път ни се падна да изпълняваме обект в изключително сложна обстановка. Въпреки всички предизвикателства, които се наложи да посрещнем, ние се справихме блестящо“, заяви на свой ред Методи Велев, управител на Велев Машинъри - официален представител за България на Weir Minerals и тяхната марка TRIO.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини