ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 5, 2021

КИС и сеизмология в язовирни стени и пътната инфраструктура

КИС и сеизмология в язовирни стени и пътната инфраструктура

Фирма „Старт Инженеринг“ АД участва в изпълнението на редица дейности при строежа на тунел „Железница“, който се изгражда като част от лот 3.1. на автомагистрала Струма. Това съоръжение е уникално с това, че там за първи път ще се поставят контролно-измервателни системи за анализ на състоянието на пътя и тунела - практика, която от години се прилага в целия свят, но едва сега поставя своето начало в пътната инфраструктура в България. Предвижда се монтажът на две метеорологични станции комплект със специализирани сензори за състоянието на пътната настилка и един акселерометър с GPS антена за измерване на сеизмични събития.

Предвиденото за проекта сеизмично оборудване е от най-висок клас. Екипите на „Старт Инженеринг“ АД имат дългогодишен опит и партньорство с швейцарската фирма SYSCOM, а приборите са от най-съвременната серия MR3000DMS, направени специално за тези нужди. Приборите представляват компактен блок с вградени сензор, рекордер, захранване с батерия (поддържаща работата на прибора за период не по-малко от 40 часа), защита от пренапрежение и специализиран оптичен комплект за директна връзка с оптична комуникация. Това е нова концепция на SYSCOM, концентрираща всичко в един блок и позволяваща бърза инсталация, свързване, настройка и пускане в експлоатация.

Обикновено сензорите на КИС за мониторинг на подобен тип обекти са монтирани на представителни профили. При тунел Железница те са три броя и са свързани към междинни табла, в които са разположени така наречените „DATALOGGER“, Те включват програмируеми контролери, които събират всички данни от сензорите, управляват измерванията, след което предават информацията към SCADA системите.

Основната функция на SCADA системата е да събира, съхранява и прави отчет за данните, след което да ги предоставя на съответните органи за анализ. Въпреки, че на пазара се предлагат различни решения в тази сфера, „Старт Инженеринг“ АД разчита на собствен разработен софтуерен продукт за тези цели. Софтуерната система е на модулен принцип, така че клиентът да инсталира само необходимите му части, а в последствие да може да добавя и нови. Такива модули са например сеизмичен модул, модул КИС, модул за метеорологични станции, модул за различни отчети и баланси.

Екипът на „Старт Инженеринг“ АД, изпълняващ доставката и монтажа на КИС има опит с подобни системи още от 2000 година, когато е изпълнена доставка и монтаж на язовирна стена Бели Искър. Въпреки сходното име, този тип системи са много различни от контролно-измервателните системи, която се използват в индустрията. Обикновено тези КИС се състоят от три свързани подсистеми - контролно-измервателна система на самата язовирна стена или тунел, метеорологична станция и сеизмична система. През последните години бяха инсталирани подобни системи на язовирите Пловдивци, Студена и Кричим, където за първи път пилотно се въведе в експлоатация новият софтуер на „Старт Инженеринг“ АД.

Най-новият обект на фирмата е изграждането на сеизмична система на яз. стена Душанци, част от инфраструктурата на Аурубис България, където ще се доставят и монтират два акселерометъра на SYSCOM, модел MR3000DMS.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини